Stagnation inom svenska företagskonkurser och negativ utveckling för restaurangbranschen

Av på 1 augusti, 2017

Företagskonkurserna för juli månad visar på en stagnation, något UC har sett senaste månaderna. I juli ökar de svenska företagskonkurserna med + 3 % och totalt har konkurserna hittills i år ökat med + 6 %.

Trots semestertider är utvecklingen för juli månad i år sämre än föregående år. Det som är oroväckande är utvecklingen för restaurang- och hotellbranschen, som denna månad redovisar en ökning på +19 % jämfört med i fjol då samma bransch minskade med -20 %.

– En tänkbar anledning kan vara konkurrenssituationen i branschen. Det kan räcka med att en duktig medarbetare slutar för att ett bolag ska gå i stöpet, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Länsstatistiken visar ojämn utveckling
UCs statistik visar att det inte finns någon genomgående trend vad gäller ökande eller minskande antal företagskonkurser sett till län.

För juli månad ser UC den största förändringen i Hallands län, som ökar sina företagskonkurser med + 150 %.

Det län där företagskonkurserna minskar mest är Norrbottens län som redovisar en minskning på – 50 % för juli månad, jämfört med samma period förra året.

Län Procentuell förändring
juli
*
Procentuell förändring hittills 2017**
Stockholms län -12% 6%
Uppsala län 80% -5%
Södermanlands län -18% 6%
Östergötlands län -41% 13%
Jönköpings län -40% 39%
Kronobergs län -38% -17%
Kalmar län 0 % -19%
Gotlands län . 73%
Blekinge län 100% 39%
Skåne län 15% 7%
Hallands län 150% -8%
Västra Götalands län 26% -2%
Värmlands län -13% -37%
Örebro län -30% -8%
Västmanlands län 40% 105%
Dalarnas län -17% 50%
Gävleborgs län 86% 49%
Västernorrlands län 71% 9%
Jämtlands län 25% 17%
Västerbottens län 17% 24%
Norrbottens län -50% -2%

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
Fortsatt negativ trend för branscherna
UCs branschstatistik visar att den negativa trenden bland samtliga svenska branscher håller i sig. För juli månad redovisar byggindustrin en uppgång på +22 %. Även restaurang- och hotellbranschen, som har sin högsäsong under sommaren, redovisar en ökning av antal företagskonkurser med +19 % jämfört med samma månad förra året.
Detalj- samt partihandeln följer samma utveckling och även här ökar antal konkurser med +11 % respektive +1 %.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in