Stark växande turismnäring

Av på 14 juni, 2018

Stark växande turismnäring – Region Örebro län intar tydligt samordnande roll.

Antalet utländska turister ökade i Örebro län med 69 procent mellan 2012-2017 vilket var den högsta ökningen i landet. Turismnäringen är Sveriges snabbast växande näring med stadig ökning av antalet sysselsatta. Nu intar Region Örebro län en tydligare samordnande roll för turismfrågor i länet. Det innebär bland annat ansvar för samordning av Bergslagen cycling och internationella marknader. Det beslutade Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt i dag.

 – Tack vare olika riktade satsningar genom åren har Örebro län tagit plats som en attraktiv så kallad outdoor-region för såväl svenska som utländska besökare, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i nämnden för regional tillväxt.

Utveckla destinationer och samordna marknadsföring
Efter att ett samordningsprojekt tillsammans med kommunerna avslutats intar nu regionen en tydligt samordnande roll inom turismområdet. Det innebär att länets kommuner och regionen tillsammans kan sätta ytterligare fokus på att utveckla destinationer och även samordna marknadsföring.

Kan skapa fler lönsamma företag
Samordning inom turismområdet kommer att ske inom följande områden:

  • internationella kontakter och marknad,
  • destinationsutveckling,
  • Bergslagen cycling,
  • omvärldsbevakning och analys,
  • Örebroregionens Turismakademi (ÖRTA), som är en gemensam kompetens- och utbildningsplattform för aktörer inom besöksnäringen med målet att skapa fler lönsamma företag som genererar fler arbetstillfällen.

Fler boenden med relativt hög standard
I Handlingsplan för Turism och Friluftsliv 2018-2020 pekas det på flera utmaningar som besöksnäringen i Örebroregionen står inför: öka den digitala kunskapen, öka affärskunskapen, fler boenden med relativt hög standard (ökad bäddkapacitet), anpassning av produkter och tjänster till både nationella och internationella målgrupper.

Fram till 2017 har det tidigare turistprojektet finansierats till största del av statliga pengar. Under 2018 sker en del av finansieringen genom en förlängning av turistprojektet. Från 2019 kommer finansiering av 3,5 tjänster att ske inom nämnden för regional tillväxts budget.

Länet | Turismnäring
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in