Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum får direkt projektstöd

Av på 16 maj, 2020

Nu fördelar Riksantikvarieämbetet 17 miljoner kronor i direkt projektstöd till lokala kulturarvsprojekt, en miljon mer än 2019. I år är första gången som projekt kopplade till dövas historia beviljats bidrag.

……..

Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum får 106 000 för Intervjuprojektet ”Arbetarnas Minnen 2”

……..

Nytt för i år är också att en miljon kronor är öronmärkt för projekt som gäller det transporthistoriska kulturarvet. Totalt har 110 kulturarvsprojekt fått del av pengarna.

– Det är en speciell tid då det är svårt för människor att träffas. Därför är jag extra glad i år att besluta om bidraget till dessa kulturarvsprojekt, som drivs ideellt och som är så viktiga för den lokala och regionala tillhörigheten. De här initiativen för vårt gemensamma kulturarv ger mig framtidstro, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Bidrag till kulturarvsprojekt

Bidraget uppgår 2020 till 17 miljoner kronor. Pengarna ska gå till projekt och insatser som syftar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas Åtta miljoner kronor är vikta för arbetslivsmuseer och en miljon kronor för det rörliga kulturarvet, i enlighet med myndighetens regleringsbrev från regeringen. 51 projektansökningar från arbetslivsmuseer har beviljats och 59 ansökningar från hembygdsföreningar och övriga. Totalt inkom 267 ansökningar.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa Swedish National Heritage Board Riksantikvarieämbetet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in