Stor energikartläggning av svenska gårdar

Av på 20 december, 2019
Genomsnittet för gårdarnas energianvändning var drygt 300 000 kWh per år. Att styra elektronisk utrustning bättre, tillämpa sparsam körning och att byta till LED-belysning i djurstallar är tre bra besparingsåtgärder. Foto: Thomas Adolfsén.

En ny kartläggning visar att det går att spara mycket energi på svenska gårdar. Efter besök hos 800 jordbruksföretag har Greppa Näringen samlat data som visar hur mycket energi gårdarna gör åt. Siffrorna visar att det finns goda möjligheter att spara både energi och pengar om fler lantbrukare tillämpar sparsam körning, byter till LED-lampor med mera.

Det svenska lantbrukets totala energianvändning är cirka 4 400 GWh per år. Kartläggningen visar att det går att spara in minst 6 procent av den energin genom att göra några enkla åtgärder. Att energieffektivisera gynnar både klimatet och den enskilda gården i form av kostnadsbesparingar. Under 2012 till 2017 besökte Greppa Näringen cirka 800 gårdar för att kartlägga potentialen för energibesparing. Gårdarna fanns i hela landet, men flest besök gjordes i Skåne, Östergötland och Västergötland. Genomsnittet för gårdarnas energianvändning var drygt 300 000 kWh per år.

Några energiråd har återkommit oavsett om det är mjölk, ägg eller annat som produceras på gården. Att styra elektronisk utrustning bättre, tillämpa sparsam körning och att byta till LED-belysning i djurstallar är tre vanliga åtgärder. Viljan att göra åtgärder är stor, ingen vill använda mer energi än nödvändigt.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Jordbruksverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in