Största undersökningen om barn under pandemin – ojämlikheten och ojämställdheten ökar

Av på 11 september, 2020

För ett halvår sedan deklarerade WHO att corona är en global pandemi. Nu kan Rädda Barnen presentera den största undersökningen i sitt slag om hur barn världen över drabbats. Den tydligaste slutsatsen är att de som hade det värst före pandemin har fått det ännu värre. Våldet har dubblerats, flickor gör mer hushållssysslor och barn i socioekonomisk utsatthet går miste om både utbildning och sjukvård.

I undersökningen har Rädda Barnen frågat 25 000 barn och föräldrar i 37 länder om hur de har påverkats av pandemin. En viktig slutsats är att barn gått miste om stor del av sin utbildning. Under våren har 1,5 miljard barn drabbats av skolstängningar. 80 procent av de barn vi pratat med uppger att de lärt sig lite eller ingenting alls när skolan varit stängd. Samtidigt har mindre än 1 procent av barn i socioekonomisk utsatthet haft tillgång till distansundervisning.

– En hel generation har drabbats hårt av pandemin. Nu behöver vi fokusera på att skydda de barn som vi hittills inte lyckats skydda. Utbildning är grundläggande för barns uppväxt och utveckling och vi måste säkerställa att barn inte halkar efter ännu mer i skolan, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Undersökningen visar även hur skolstängningarna försämrat jämställdheten. Två tredjedelar av alla flickor uppger att de gör mer hushållssysslor nu och hälften berättar att de tar hand om sina syskon i större utsträckning. Skolstängningar har förstärkt könsrollerna och påverkat flickors möjlighet att studera. När skolorna öppnar upp igen är det färre flickor som återvänder jämfört med pojkar. Våld i hemmet har fördubblats under pandemin och flickor är en av de utsatta grupper som drabbas hårt. Även i Sverige har vi fått starka signaler om att våld ökat. I vår stödchatt för hedersrelaterat våld och förtryck har våld blivit ett av de vanligaste samtalsämnena, något som aldrig skett tidigare.

– I undersökningen ser vi hur flickor drabbas hårdare av pandemin än pojkar. Allt fler flickor kommer gå miste om sin utbildning och samtidigt löper de större risk för våld i hemmet och barnäktenskap, säger Helena Thybell.

Barnfamiljer som levde i socioekonomisk utsatthet redan innan pandemin löper en större risk att förlora inkomst under pandemin. För de hushåll som förlorat halva sin inkomst uppgav 93 procent att de hade svårt att få tillgång till hälso- och sjukvård.

– Skillnaden mellan de som har och inte har ekonomiska resurser har blivit allt mer tydlig under pandemin. Att barn inte får tillgång till sjukvård och utbildning ökar klyftorna ytterligare och försämrar barns hälsa och utveckling, säger Helena Thybell.

Några slutsatser från rapporten ”Protect a generation”:

  • 80 procent av de barn vi pratat med har sagt att de lärt sig lite eller ingenting alls när skolan varit stängd.
  • Mindre än 1 procent av barn som lever i socioekonomisk utsatthet har haft tillgång till internet för distansundervisning. För de familjer som inte klassade att de levde i socioekonomisk utsatthet var samma siffra 19 procent.
  • Två tredjedelar av alla barn hade ingen kontakt med lärare när skolorna stängde.
  • Våld i hemmet har fördubblats under pandemin (från 8% till 17%).
  • Två tredjedelar av alla flickor gör mer hushållssysslor när skolan varit stängt och hälften av flickorna berättar att de tillbringat mer tid med att ta hand om sina syskon.
  • Ju längre skolorna har varit stängda, desto mer ökade barns negativa tankar. 93 procent av alla barn som varit hemma 17-19 veckor upplevde negativa tankar.
  • Hushåll i socioekonomisk utsatthet löper större risk att förlora inkomst (82%) än de hushåll som anser att de inte lever i socioekonomisk utsatthet (70%).
  • För de hushåll som har förlorat mer än hälften av sin inkomst uppger 93 procent att de har svårt att få tillgång till hälso- och sjukvård.

Undersökningen är den största och mest omfattande om barn och familjer under corona. 17 565 föräldrar/vårdnadshavare samt 8069 barn mellan 11-17 år har deltagit i totalt 37 länder.

Världen
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in