Strukturerad kirurgivård och dans för tonåringar vinner Guldskalpellen

Av på 30 maj, 2019
Arkivbild.

Guldskalpelljuryn belönar i år två projekt som inom vitt skilda fält har nått framsteg för patienter och bryter ny mark för hälso- och sjukvården. Pristagarna har visat stor skicklighet i det angelägna arbetet med att motivera patienterna på ett kvalitetsmedvetet sätt.

Årets förnyare är…

Dans för hälsa
Psykisk ohälsa bland unga är ett växande samhällsproblem. Genom regelbunden dans – med fokus på rörelseglädje, inte prestation – sågs positiva effekter på stressrelaterad psykisk ohälsa för tonårstjejer. Projektet, med säte i Örebro, har utvärderats i en vetenskaplig studie och är numera spritt över landet, som ett värdefullt komplement till elevhälsan. 281 dansledare har hittills utbildats för att erbjuda en fristad från stress, stödjande gemenskap med kroppsförankrad självtillit.

Strukturerad vård vid kirurgi
Genom införandet av standardiserade arbetssätt före, under och efter tarmkirurgi har projektet lyckats uppnå stora vinster. Färre komplikationer, kortare vårdtid och större arbetsglädje hos personalen syns – och detta utan dyr teknik eller nyanställningar. Behandlingsriktlinjerna följer ett internationellt protokoll, med fokus på bland annat rökstopp och att nyopererade patienter snabbt kommer upp och både äter och rör på sig. Det är den framgångsrika implementeringen av arbetssättet i alla berörda personalgrupper som gör Skaraborgs sjukhus till föregångare.

Gemensam motivering:
För att på ett imponerande sätt ha mobiliserat och motiverat till bättre hälsa, utan dyra investeringar och med unga och gamlas egen kraft. Med vitt skilda koncept inom helt olika fält har kravlös dans och strukturerad vård vid kirurgi lyckats med den prevention som alltid efterfrågas, men är svår att nå. Årets Guldskalpellvinnare har med stöd i evidens metodiskt förnyat vårdens arbetssätt genom att ta vara på det friska.

Årets Guldskalpellvinnare fick ta emot sina priser i dag, onsdagen den 29 maj, vid ett seminarium i Stockholm. Vinnarna av Guldskalpellen får, utöver ära och diplom, ett fortbildningsstipendium på 15 000 kronor vardera.

Om utmärkelsen Guldskalpellen:
Guldskalpellen instiftades 2006 av branschtidningen Dagens Medicin och delas i år ut för fjortonde gången. Syftet är att uppmärksamma och belöna en eller flera personer som har visat prov på nytänkande och engagemang i svensk hälso- och sjukvård.

Guldskalpellen ska inspirera till ökad kvalitet i sjukvården, till nytta för både anställda och patienter. De nominerade bidragen har bedömts av en jury med sju företrädare för olika delar av svensk sjukvård:

  • Boel Andersson-Gäre, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap, Hälsohögskolan i Jönköping
  • Peter Graf, vd, Tiohundra
  • Jonas Gumbel, innovations- och förändringsledare, Uppsala kommun
  • Nicole Silverstolpe, programdirektör, Södersjukhuset
  • Britt Skogseid, ordförande i Svenska läkaresällskapet
  • Katarina Stolt, distriktsläkare i Jönköping och krönikör i Dagens Medicin
  • Christina Kennedy, chefredaktör för Dagens Medicin

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in