Svenska Fotbollsakademin utökar sitt samarbete med Flickinitiativet – sätter ännu större fokus på tjejer

Av på 1 februari, 2020

Utbildningsföretaget Svenska Fotbollsakademin och projektet Flickinitiativet utökar sitt samarbete för att utbilda tjejer och få dem att stanna längre inom fotbollen – en utmaning som hela fotbollssverige delar och som de gemensamt vill vara med och förändra.

Svenska Fotbollsakademin (SvFA) erbjuder fotbollsutbildning och träning för föreningar, lag och privatpersoner och utbildar varje år ca 5 000 ungdomar och ledare. Flickinitiativet startade 2017 för att förbättra flickors förutsättningar inom fotboll och har sedan starten bland annat tilldelats Västmanlands jämställdhetspris som utdelats av Västmanlands jämställdhetsråd.

De senaste månaderna har SvFA och Flickinitiativet fördjupat sitt samarbete kring utbildning av tjejer. Tillsammans ska de samarbeta över föreningsgränser, utbilda spelare och flicktränare, skapa stimulerande träningsmiljöer och bidra till livslång fotbollsglädje för tjejer. Ambitionen är att få fler tjejer att stanna inom fotbollen ännu längre, i första hand som spelare men även som framtida ledare.

Som en del av samarbetet arrangerar Svenska Fotbollsakademin träningsgrupper för tjejer från olika föreningar mellan 12-14 år där tjejerna parallellt med träningen ges möjlighet till praktisk ledarutbildning.

Staffan Winberg är en av initiativtagarna till Flickinitiativet:

SvFA fyller det gap vi har haft i utbildningen för spelare under 15 år. De tjejer som går SvFA:s ledarutbildning leder redan idag sig själv och sina lagkompisar i träning. Via våra utbildningstillfällen får de göra det – och samtidigt dra lärdomar och få direkt feedback av erfarna tränare som vet hur man leder stora skaror av barn, säger Staffan.

En viktig del i Flickinitiativet är att flytta fokus från de resultatinriktade matcherna och istället skapa träningsformer och ännu mer utmanande träningsmiljöer som utvecklar tjejerna individuellt, på och utanför fotbollsplanen. Kristofer Hammarlund är projektansvarig på SvFA och är mycket positiv till samarbetet.

– Flickinitiativets filosofi går helt i linje med den verksamhet vi bedriver. Vid varje träningstillfälle får några tjejer vara med och leda träningen tillsammans med oss tränare, vilket ger oss möjlighet att ge direkt feedback och att stötta tjejerna när de leder en träning för första gången. Utöver de erfarenheter tjejerna får i form av tränar– och ledarskap på fotbollsplanen så växer de även vid sidan av, vilket är superkul att se. Bara en sådan sak som att våga prata inför grupp och förklara en övning för sina jämnåriga kompisar ger självförtroende som de har stor nytta av, säger Kristofer.

De första utbildningarna startade under hösten och intresset är stort. Staffan lyfter gärna feedbacken från tjejerna som hittills varit väldigt positiv.

– I uppföljningen vi har med tjejerna så nämns de gemensamma träningarna med andra lag som uppskattade. Möjligheten att utvecklas genom att leda andra i träning lyfts som väldigt betydelsefulla. Vår upplevelse är att en utmanande, lärorik och rolig träningstillvaro ofta värderas högre än själva matcherna.

Vill du veta mer om projektet, läsa mer om anmälan till utbildningen eller har frågor finns mer info på svfa.se/flickinitiativet.

Sport | Regionalt
Örebronyheter

Källa Svenska Fotbollsakademin

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in