Svenskarna handlar för över 300 miljarder kr på nätet

Av på 14 september, 2019

Svenskarna fortsätter att handla allt mer på nätet. I år spenderas hela 310 miljarder kronor på den totala näthandeln, en ökning med nästan 16 procent jämfört med ifjol.

– Det är en återigen stark ökning som visar att e-handeln har blivit en naturlig del av vardagen i Sverige. Det är numera enkel rutin att handla på nätet och mognadsgraden är ganska hög i alla åldrar, till och med bland de äldsta har fyra av fem handlat på nätet under en tremånadersperiod, säger Patrik Müller, e-handelsexpert på DIBS, som snart integreras helt i Nets.

DIBS, ledande inom betalningar på nätet och som snart integreras helt i Nets, mäter varje år hur mycket svenskarna handlar för på nätet och det har varit en stark tillväxt varje år. För 2019 så blir svenskarnas totala konsumtion på nätet, det vill säga för kategorierna resor, varor och tjänster, hela 310 miljarder kronor. Ökningen är 15,7 procent jämfört med ifjol, eller 40 miljarder kronor – lika mycket som hela Sveriges försvarsbudget. Detta kan jämföras med 2007 då svenskarna handlade för totalt 37 miljarder kronor, det vill säga mindre än årets ökning.

Ökning inom alla kategorier
Resor är fortsatt den kategori som svenskarna spenderar mest pengar på när de handlar på nätet. 2019 utgör flygbiljetter, tågbiljetter, hotellbokningar etc 47 procent av den totala svenska nätkonsumtionen. Flera reseformer ökar både i omsättning och andel som köper dem på nätet, dock minskar andelen som köper flygresor med 11 procent. Detta är sannolikt på grund av den svaga svenska kronan liksom en ökad miljömedvetenhet bland de svenska konsumenterna där uttryck som flygskam och Svemester blivit vanligt.

Varor är näst störst med 37 procent av konsumtionen – hela 116 miljarder kronor köper svenskarna fysiska varor för på nätet. Det är en ökning med sju procent jämfört med 2018. Byggvaror ökar, och även barnprodukter liksom mat och dagligvaror, vilket visar att e-handeln spelar en allt viktigare roll för svenskarnas vanligaste vardagsinköp. Kläder, skor och accessoarer är precis som tidigare den varugrupp som omsätter mest inom kategorin. Men störst andel svenskar handlar nu kropps- och hälsopro­dukter på nätet – hela 61 procent gör detta. Detta beror mycket på att apoteken blivit allt duktigare i sitt digitala erbjudande.

Att betala för tjänster ökar likaså, den minst mogna kategorin. Ökningen är nio procent jämfört med förra året och konsumtionen uppgår till totalt 50 miljarder kronor. Framförallt betalar svenskarna för annonskostnader, biljetter och försäkringar. Parkering ökar liksom undervisning och kurser.

– Konsumenternas ändrade vanor – storkonsumenterna handlar till exempel på nätet över 100 gånger per år – gör att vissa fysiska butiker får det tufft. En uträkning från HUI visar exempelvis att vid köp av så kallade sällanköpsvaror så står e-handeln numera för hela tillväxten inom handeln, fortsätter Patrik Müller.

Om beräkningen och undersökningen
Beräkningen är baserad på hur mycket de 2 000 tillfrågade svenskarna uppger att de spenderat på nätet inom olika kategorier totalt under en tremånadersperiod. Dessa belopp extrapoleras sedan för att få fram beräknad konsumtion på nätet för helåret, inklusive handel i utländska butiker. Vid beräkningen av svenskarnas totala konsumtion tas bland annat hänsyn till landets demografi, hur många svenskar som har tillgång till internet och som handlar på nätet.

Uppgifterna kommer från DIBS årliga rapport Svensk E-handel 2019, en statistikfylld rapport som ger en detaljerad bild av hur svenskarna handlar på nätet. Rapporten som lanseras i sin helhet i mitten av september är baserad på en undersökning av YouGov som genomfördes under det andra kvartalet 2019 och som bygger på intervjuer med drygt 2 000 internetanvändare i Sverige.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in