Svenskarna missnöjda med bostadsutveckling

Av på 3 januari, 2020
Arkivbild

Bostadsmarknaden är en vanligt förekommande samtalspunkt i samhällsdebatten. Men hur ser egentligen svenskarna på utveckling? Sju av tio tycker inte att den är sund och majoriteten menar att det är politikerna som bär ansvaret. Det visar Trendrapporten 2019, en årlig kartläggning från Svensk Fastighetsförmedling. Höga priser och dåligt utbud är några av de aspekter som många tycker är problematisk. Det är nämligen det som hindrar flest från att flytta.

Svensk Fastighetsförmedling presenterar för sjunde gången Trendrapporten. Kartläggningen baseras på en riksrepresentativ undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av Svensk Fastighetsförmedling. I den har drygt 2 400 svenskar fått svara på vad de tycker om den svenska bostadsmarknaden. Det visar sig att svenskarna inte är särskilt nöjda. Hela 71 procent tycker nämligen inte att marknaden har en sund utveckling. Endast 14 procent hävdar motsatsen.

Undersökningen visar också att svenskarna är rörande överens om vem som bär ansvaret för bostadsmarknadens utveckling. Hela 56 procent menar nämligen att det är politikerna. Därefter uppger 14 procent att det anser att bankerna är ytterst ansvariga. Nästan lika många, 11 procent, tycker istället att det är byggsektorn som ligger till grunden för hur det ser ut.

– Det är tydligt att det finns ett utbrett missnöje bland svenskarna. Ett stort bekymmer med dagens bostadsmarknad är att regleringarna gör det tufft, framförallt för förstagångsköpare, att ta sig in på marknaden. För att fler unga vuxna ska ha möjlighet att köpa sin egen bostad behöver regleringarna lättas upp. Då kommer inlåsningseffekten minska och på så sätt ökar rörligheten, vilket är en förutsättning för en sund bostadsmarknad, säger Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Höga priser och lågt utbud stoppar flest

På frågan vad som hindrar svenskarna från att flytta svarar en av fyra att de höga priserna är det största problemet. För lågt utbud, familjesituation och för höga krav på kontantinsats följer därefter. Det är framförallt för de yngre mellan 18 och 29 år som hindren är störst. Hela 34 procent av åldersgruppen anser att priserna stoppar dem. Motsvarande siffra bland dem i åldern 50 till 59 är endast 12 procent.

– Det råder fortfarande bostadsbrist i många delar av landet. Vi har alla olika behov, preferenser och livssituationer, men detta reflekteras inte i bostadsutbudet. Såväl samhället som familjekonstellationerna har förändrats, vilket påverkar hur vi lever och i sin tur bor. Det krävs en större variation av bostäder och kreativiteten i byggandet behöver öka, det skulle också innebära att rörligheten på bostadsmarknaden skulle öka, säger Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Topplista: detta hindrar svenskarna att flytta

1. Priserna är för höga
2. Utbudet är för lågt
3. Min familjesituation
4. Kraven på kontantinsats är för höga
5. Jag får inte bostadslån

—————————————

Om undersökningen:
Trendrapporten 2019 är gjord av Svensk Fastighetsförmedling och undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes under 2019 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Totalt har 2 419 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien.

Bilaga

Tycker du att den svenska bostadsmarknaden har en sund utveckling?

Svarsalternativ Totalt 18–29 30–39 40–49 50–59 64–74
Ja, absolut 1 % 0 % 0 % 2 % 1 % 1 %
Ja, i stort sett 13 % 13 % 13 % 12 % 15 % 12 %
Nej, inte helt 43 % 43 % 54 % 47 % 39 % 37 %
Nej, inte alls 28 % 22 % 23 % 30 % 30 % 34 %
Vet ej 16 % 22 % 10 % 10 % 15 % 17 %

—————————————

Vem bär största ansvaret?

Svarsalternativ Totalt 18–29 30–39 40–49 50–59 64–74
Politikerna 56 % 61 % 53 % 55 % 58 % 54 %
Bankerna 14 % 12 % 13 % 17 % 13 % 14 %
Byggsektorn 11 % 7 % 8 % 11 % 12 % 18 %
Medborgarna 3 % 4 % 5 % 3 % 2 % 2 %
Någon annan 2 % 0 % 2 % 4 % 2 % 1 %
Vet ej 14 % 16 % 20 % 10 % 13 % 10 %

—————————————

Om du skulle vilja flytta, vilket är det största hindret?

Svarsalternativ Totalt 18–29 30–39 40–49 50–59 64–74
Priserna är för höga 24 % 34 % 32 % 26 % 12 % 14 %
Utbudet är för lågt 12 % 18 % 11 % 13 % 7 % 11 %
Min familjesituation 10 % 8 % 10 % 16 % 13 % 6 %
Kraven på kontantinsats är för höga 9 % 16 % 15 % 9 % 4 % 3 %
Jag får inte bostadslån 5 % 12 % 2 % 5 % 1 % 2 %
Jag vill inte byta bostadstyp, t.ex. från hyresrätt till bostadsrätt 5 % 4 % 4 % 5 % 4 % 6 %
Skatten vid försäljning är för hög 5 % 3 % 7 % 3 % 4 % 6 %
Amorteringskraven är för höga 4 % 5 % 5 % 4 % 3 % 2 %
Jag oroar mig för konjunkturen 2 % 4 % 4 % 3 % 2 % 0 %
Jag oroar mig för stigande boräntor 2 % 3 % 2 % 2 % 1 % 1 %
Inget hindrar mig 35 % 19 % 29 % 27 % 50 % 47 %
Annat 8 % 13 % 6 % 8 % 7 % 4 %
Vet ej 4 % 4 % 2 % 5 % 5 % 6 %

Regionalt
Örebronyheter

Källa Svensk Fastighetsförmedling

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in