Svenskarnas goda kunskaper i engelska inte längre en självklarhet

Av på 8 november, 2019

Sverige halkar ner till en andraplats i utbildningsföretaget EF Education Firsts globala rapport över kunskaper i engelska. Trots att poängen sjunker rejält i år, är Sverige den nation som haft flest förstaplaceringar sedan rapportens start 2012, och det är de unga i åldern 18–20 som besitter de främsta kunskaperna.

För nionde året i rad släpper nu utbildningsföretaget EF rapporten EF English Proficiency Index (EPI) – ett globalt språkindex som kartlägger vuxnas kunskaper i engelska som andraspråk. Över 2,3 miljoner personer i 100 länder och regioner världen över har deltagit i årets undersökning.

Trots att vi över tid är världsledande har vi inte förbättrat våra kunskaper avsevärt under de senaste åren. Därför blir det viktigt att fråga sig hur vi i Sverige kan arbeta framöver för att bli ännu bättre, snarare än att vila på gamla meriter. Samtidigt är det väldigt positivt för Sverige och landets framtida konkurrenskraft att det är just de unga som är allra bäst på engelska, säger EFs Sverigechef Malin Ankarberg. Sverige har tappat nästan 2 EPI poäng (från 70,72 till 68,74) jämfört med 2018. Den här utvecklingen bör dock tolkas i relation till de fleråriga trenderna. Trots varierande poängnivå har Sverige nämligen placerat sig topp 3 varje år sedan 2012, vi har också innehaft förstaplatsen fler gånger än något annat land (Sverige – 4 gånger, Nederländerna – 3 gånger, Danmark – 1 gång, Norge – 1 gång). Bidragande anledningar kan vara vårt stora intresse för att resa och att vi introduceras tidigt i livet för engelska, både genom skolan och engelskspråkig media. Dock har Sveriges poängnivå stagnerat sedan 2015.Nederländerna toppar årets lista med 70,27 EPI poäng och Sverige halkar ned till en andraplats med 68,74 EPI poäng. I Sverige är det de unga, 18–20-åringarna, som har bäst kunskaper i engelska, att jämföra med det globala snittet där det istället är en något äldre ålderskategori, 26–30-åringar, som har de bästa kunskaperna.

Topp 5 – EF EPI 2019 

 • Land – EPI poäng 2019
 • Nederländerna – 70,272
 • Sverige – 68,743
 • Norge – 67,934
 • Danmark – 67,875
 • Singapore – 66,82

Den regionala nedbrytningen för Sverige visar att samtliga regioner bidrog till den försämrade placeringen. När det gäller enskilda städer ligger Stockholm fortsatt i topp (69.24 EPI) följt av Malmö på andra plats (68.98) och Göteborg kommer på tredje plats (68.62).

Region (Län) – EPI poäng 2019

 1. Stockholm (Stockholm)69,24
 2. Sydsverige (Skåne, Blekinge)68,85
 3. Östra Mellansverige (Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland, Södermanland)68,72
 4. Västsverige (Västra Götaland, Halland)68,55
 5. Norra Norrland (Norrbotten, Västerbotten)67,77
 6. Småland, Gotland och Öland (Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Gotland)67,38
 7. Norra Mellansverige (Värmland, Dalarna, Gävleborg)66,75

Fler intressanta fakta ur EF EPI 2019:

 • Kvinnor har tidigare varit bättre än män på engelska, men kunskapsgapet börjar jämnas ut globalt och skillnaden ligger i år på 0,2 EPI poäng. I Sverige är skillnaden mellan könen 1,99 EPI poäng.
 • Europa är fortsatt bäst på engelska, med åtta europeiska länder i topp 10.
 • Sydeuropa presterar sämst i regionen, men Portugal sticker ut med en hög kunskapsnivå i engelska.
 • 12 av 18 länder i Sydamerika förbättrade sitt resultat från föregående år, många av dem signifikant.
 • Asien, Afrika och Mellanöstern gjorde alla ett sämre resultat än i förra årets mätning.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: EF EPI 2019

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in