Svenskars obetalda parkeringsböter fortsätter att minska

Av på 12 mars, 2018

Under 2017 minskade svenskarnas parkeringsskulder med 10 procent, till knappt 539 miljoner kronor. Samtidigt är det färre personer som står för böteslapparna, knappt 35 800 personer har en skuld hos Kronofogden till följd av obetalda parkeringsböter. Det visar statistik från Kronofogden som Visma har sammanställt.

– Det är glädjande att se att parkeringsskulderna fortsätter att minska. Många har inte utrymme för den här typen av oförutsedda utgifter som kan vara påfrestande för ekonomin i en redan ansträngd budget, säger Elinor Sjögren, marknadschef på Visma Collectors.

Svenskarnas parkeringsskulder minskade med 10 procent under 2017, från 598 miljoner till 539 miljoner. Antalet personer som hamnade i skuld till följd av parkeringsböter sjönk med 4 procent till 35 775 personer. De senaste två åren har antalet personer med parkeringsskulder minskat med totalt 8 procent.

Antalet personer som är skuldsatta på grund av parkeringsböter minskar i 19 av 21 län. I Jönköping och på Gotland minskar antalet mest, med 14 respektive 10 procent. I två av länen, Norrbotten och Halland, ökar antalet skuldsatta med 5 respektive 1 procent.

– Vissa utgifter är tråkigare än andra och parkeringsböter tillhör definitivt den kategorin. Se till att betala den direkt för att undvika att den går vidare till Kronofogden. Det alltid bättre att ta utgiften så snart som möjligt för att undvika att den bli onödigt hög i slutändan, säger Elinor Sjögren.

Det totala skuldbeloppet för obetalda parkeringsböter minskar i 16 av 21 län. Störst var minskningen i Blekinge, där den totala skulden sjönk med hela 22 procent. Därefter följer Skåne och Västernorrland, med en minskning på 16 respektive 11 procent. Trots minskningen på riksnivå så ökar parkeringsskulderna i fem län. Störst var ökningen i Västmanland, med 31 procent.

Tips till den som får en oväntad utgift:
– Gör en detaljerad budget.
– Flytta fram ett annat planerat inköp.
– Dra ner på utgifter som transport och livsmedel.
– Sälj av saker du inte använder.

Kort om parkeringsböter
Parkeringsböters formella benämning är felparkeringsavgift och är en direkt följd av att man fått en felparkeringsanmärkning. På kommunens gator sköter Transportstyrelsen administrationen av parkeringsanmärkningarna. Man har åtta dagar på sig att betala en felparkeringsavgift och därefter går en påminnelse ut. Enligt lagen om god inkassosed bör inte fristen vara kortare än fyra veckor mellan påminnelse och inkassokrav. Att följa parkeringsbestämmelserna bidrar till en trafiksäker och framkomlig miljö.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in