Sverige kan hamna på EU:s bottennivå för familjeåterförening

Av på 1 juni, 2020

Sverige riskerar bli ett av de EU-länder där det är svårast för splittrade familjer att få återförenas. Det visar en ny kartläggning från Svenska Röda Korset, där man jämfört det förslag som den migrationspolitiska kommittén just nu diskuterar med övriga EU-länder.

Kartläggningen från Svenska Röda Korset visar att Sverige kan bli ett av de åtta EU-länder med strängast regler för familjeåterförening i EU, om det förslag som nu ligger på den parlamentariska migrationskommitténs bord genomförs. Enligt förslaget måste alternativt skyddsbehövande, exempelvis merparten av dem som flytt från Syrien, uppfylla mycket tuffa försörjningsvillkor för att få återförenas med sin familj. I praktiken skulle detta omöjliggöra för många personer att få återförenas med sina barn eller sin partner.

Jämförelsen mellan andra EU-länder visar att alternativt skyddsbehövande har rätt till familjeåterförening i 20 av 24 länder. De flesta av de länder som har ett försörjningskrav medger undantag under minst tre månader efter att anknytningspersonen har beviljats status som alternativt skyddsbehövande. Här kommer således Sverige att särskilja sig om man inför det förslag som nu diskuteras, där det inte finns något undantag.

− Barn riskerar med detta förslag att få leva många år åtskilda från sina föräldrar. De humanitära konsekvenserna skulle bli mycket allvarliga, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

Han fortsätter:

− Många av riksdagspartierna har framfört att Sverige inte ska särskilja sig från övriga EU-länders migrationspolitik. Men om detta förslag genomförs kommer Sverige att skilja ut sig till det sämre.

− Att hålla familjer splittrade är dåligt för integrationen, det visar all vår erfarenhet. När man inte får leva tillsammans med sina barn är det svårt att fokusera på att lära sig svenska, utbilda sig och skaffa ett jobb.

En undersökning från Novus från 2020 visar att 59 procent av svenska folket instämmer helt eller delvis i att barn och föräldrar på flykt som splittrats ska ha en möjlighet att återförenas i Sverige.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Röda Korset

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in