Sverige rankas som nr 5 i 2017 Global Talent Competitiveness Index (GTCI)

Av på 20 januari, 2017
De fem länder som är bäst på att attrahera talanger, GTCI2017.

Den fjärde upplagan presenterades av GTCI-rapporten på World Economic Forum i Davos. Mätningen är ett index över hur väl länder utvecklar, attraherar och behåller talanger och inkluderar i år 118 länder som sammanlagt står för 97 % av världens BNP och 89 % av den totala befolkningen.

GTCI-rapporten är framtagen av INSEAD i samarbete med Adecco Group och Human Capital Leadership Institute of Singapore (HCLI). Temat för årets upplaga är: ”Talent and Technology: Shaping the Future of Work” Ur ett makroperspektiv kan vi se följande trender på arbetsmarknaden:

  • Den ständiga teknologiska utvecklingen och IT-infrastrukturen förändrar vårt sätt att arbeta radikalt. Tillsammans med faktorer som demografi, ekonomi och sociala förhållanden ser man en tydlig trend mot frilans som anställningsform istället för fasta anställningar på företag.
  • Organisationer kommer att bli allt plattare och samarbete och flexibilitet är nyckelorden.
  • Spetskompetens i framtiden kommer att vara teknisk kompetens i kombination med sociala och kommunikativa färdigheter och förmåga att projektleda och samarbeta tvärvetenskapligt.
  • Livslångt lärande och kompetensutveckling kommer att krävas för att hålla jämna steg med den allt snabbare utvecklingen i samhället oavsett vilken bransch man arbetar inom. Teknologin och automatiseringen kommer inte bara att ersätta enklare jobb inom tillverkning, transport och service utan de flesta yrken på alla nivåer kommer att behöva lära sig att utöva sitt jobb tillsammans eller med hjälp av robotar och artificiell intelligens. Ett sådant ex är läkare där det redan idag finns teknologi som kan ställa diagnoser.
  • Livslångt lärande ställer nya krav på såväl nationellt utbildningsväsende som företags ansvar kring kompetensutveckling.

– Rutinarbete kommer inom en snar framtid att tas över av algoritmer och maskiner, men detta skapar samtidigt nya möjligheter för andra typer av innovativt arbete. Tyvärr matchar inte dagens skolsystem de nya behoven och behöver reformeras. Detta kommer vara avgörande för länders framtida konkurrenskraft, säger Paul Evans, The Shell Chair Professor of Human Resources and Organisational Development, Emeritus, at INSEAD, and Academic Director and co-editor of the Global Talent Competitiveness Index.

 

Sverige #5
Sveriges konkurrenskraft i att utveckla, attrahera och behålla talanger redovisas för första gången i ett eget utbrutet resultat och landet placerar sig mycket imponerande på femte plats. Sverige scorar på en ganska hög, jämn nivå över alla tre delarna som mäts; ut men den största anledningen till femte placering är styrkan i de förutsättningar som benämns som ”Behålla-faktorer”. I synnerhet genom en hög kvalitet på akademiska utbildningar och möjlighet till vidareutbildning och omskolningar genom ett generöst studiestödssystem. GTCI-rapporten förutspår goda chanser för Sverige till att skapa en talangpool i god balans mellan yrkesutbildningar och akademiska utbildningar med teknisk kompetens.

Sverige är trots relativt låg ranking inom områden som skatter, företagsklimat och flexibilitet på arbetsmarknaden ett land på topp-fem-listan då det rankas som ett land lätt att leva i tack vare god IT-infrastruktur, engelska som andraspråk, öppenhet för minoriteter och livskvalitet

– Det är en oerhört spännande tid vi lever i just nu. Vi är mitt inne i ett skifte som i historien förmodligen kommer att ses som den digitala revolutionen. Kartan ritas om för både arbetsliv och företagande. Att skapa förutsättningar som attraherar de bästa talangerna kommer bli ännu viktigare i framtiden då kompetensbristen inom vissa områden kommer att vara avgörande för organisationers, regioners och till och med länders överlevnad. Av resultatet i GTCI och GCTCI kan vi dra slutsatserna att störst inte längre går först. Såväl Sveriges som Göteborgs topplaceringar visar på detta, säger Jacob Lundberg, VD för Adecco Group i Sverige. 

Global Talent Competitiveness Index 2017 10-i-topp-lista

1. Switzerland 6. Australia
2. Singapore 7. Luxembourg
3. United Kingdom 8. Denmark
4. United States 9. Finland
5. Sweden 10. Norway

De länder som rankas på top-tio-listan har alla gemensamt att man även ligger högt upp listan över BNP och har utbildningssystem som matchar marknadens behov och ger möjlighet till vidareutbildning. Det finns också i dessa länder nära samarbete mellan näringsliv och regering vilket ökar förutsättningarna för flexibilitet, entreprenörskap och mobilitet.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in