Sverige tappar placeringar på listan över dollarmiljonärer

Av på 10 juli, 2019

De svenska dollarmiljonärerna[1] blir allt färre. Det visar World Wealth Report 2019 som i dag presenteras av Capgemini för 23:e året i rad. Under 2018 sjönk Sverige från plats 23 till plats 25 i jämförelse med 2017. Vikande börser och en sviktande bostadsmarknad ses som de främst bidragande orsakerna. Rapporten visar dock att det inte bara var Sverige som fick färre dollarmiljonärer under 2018.

I World Wealth Report 2018 var Sverige det land som klättrade flest placeringar på listan över antalet dollarmiljonärer. Trots den sämre placeringen i 2019 års rapport lyckas Sverige klamra sig fast som sista land på topp-25 listan. Priset på bostäder, som under 2018 sjönk med 3,6 procent, är den främsta orsaken till årets försämrade placering. Det är dock inte bara i Sverige som förmögenheten minskat.För första gången på sju år kan rapporten visa en total minskning av dollarmiljonärernas förmögenhet världen över på 3 procent. Den största minskningen fanns i Asien, främst i Kina och Hong Kong där antalet dollarmiljonärer sjönk med 5 respektive 10 procent.

– Att Sverige sjunker två placeringar från 2018 är inte förvånande, säger Johan Bergström ansvarig för finanssektorn på Capgemini Invent. Vi har under en längre tid haft en kraftig ekonomiskt tillväxt som nu har mattats av något. Under de senaste åren har Sverige klättrat på listan för antalet dollarmiljonärer, men under 2018 stagnerade utvecklingen. Börsen och bostadsmarknaden är de viktigaste parametrarna som driver antalet dollarmiljonärer, och eftersom det var en svagare utveckling 2018 så var det ett förväntat utfall att Sverige tappar några platser på den globala listan.

Trots minskad förmögenhet bland dollarmiljonärerna är de fortsatt nöjda med sina kapitalförvaltare. Rapporten visar en global ökning med 3 procent i kundnöjdhet. Det finns dock stora utvecklingsmöjligheter för kapitalförvaltare då rapporten visar ökade förväntningar hos kunderna vad gäller personliga erbjudanden, förbättrad service och en mer transparent hantering av avgifter.

Kapitalförvaltare måste därmed satsa mer på digitala verktyg och finansiella planeringsresurser för att förbättra kundrelationen. Rapporten visar även att förmögenhetsförvaltare bättre borde kunna identifiera gapet mellan förmögenhetsplanering och de digitala verktygens kapacitet. Ett möjligt sätt att överbrygga dessa gap är att påskynda införandet av nya tekniker som exempelvis artificiell intelligens. Idag uppger endast 5 procent av kapitalförvaltarna att de implementerat AI-strategier för alla nyckelområden.

– Nästa generations tekniska lösningar kommer att skapa nya möjligheter för både kapitalförvaltare och kunder att kunna navigera i osäkra tider och för att hitta avkastning på sina investeringar. Massiva datamängder måste hanteras och avancerade analysmodeller behöver utvecklas löpande. De förvaltare som på ett effektivt sätt kan processa stora datavolymer och göra de bästa analyserna i ett komplext globalt investeringsklimat kommer att klara sig bäst,säger Johan Bergström.

World Wealth Report 2019 i korthet:

  • Antalet ultra-dollarmiljonärer [2] sjönk med 4 procent och deras genomsnittliga förmögenhet sjönk med 6 procent.
  • Norge starkast i Norden – Norge hade en stark utveckling (2 procents ökning) och klättrade en placering till plats 19
  • Under 2018 sjönk antalet svenska dollarmiljonärer från 132 000 personer till 129 000 personer.
  • Brasilien (8 procent), Kuwait (8 procent), Saudi-Arabien (7 procent), och Ryssland (6 procent) ökade mest av samtliga länder

(1) Dollarmiljonärer (High Net Wealth Induviduals) definieras som investeringsbara tillgångar på 1 MUSD eller mer, exklusive primärbostad, samlarobjekt, förbrukningsvaror och konsumtionsvaror.

(2) Ultra-dollarmiljonärer definieras som de som har investeringsbara tillgångar på över 30 MUSD

Metod
World Wealth Report från Capgemini är en den årliga branschledande kartläggningen av dollarmiljonärers (High Net Wealth Induviduals) förmögenhet och globala ekonomiska förutsättningar som driver förändring i Wealth Management-industrin. Den 23e upplagan av World Wealth Report innehåller resultat kring globala dollarmiljonärers perspektiv och beteenden. Rapporten baseras på svar från mer än 2500 dollarmiljonärer på 19 marknader i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien-Stillahavsregionen. 2019 års rapport kartlägger dollarmiljonärers investeringsbeteende, förtroende, kundnöjdhet, personliga ekonomiska tjänster och avgiftsmodeller. Undersökningen visar också dollarmiljonärers investeringsbeteendemönster, inklusive deras fördelningspreferenser samt de geografiska fördelningarna av sina investeringar. 

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in