Sveriges nya forskningsfartyg framme vid hemmahamnen i Lysekil

Av på 1 augusti, 2019
Foto: Kustbevakningsflyget

Seglatsen från Armon varvet i Spanska Vigo tog fem dagar, på vägen passerade Svea engelska kanalen och rundade Danmark. Vädret var jättefint även över Biscaya som bjöd på mjuk och lång atlantdyning.

– Fartyget har väldigt goda seglingsegenskaper och är mycket lättmanövrerat, säger Malin Andersson, en av fartygets två kaptener. Svea har gått fint både på öppet hav och i trånga farvatten.

Tidigt i fartygsprojektet gjordes en utredning av vilken hamn som skulle passa bäst för verksamheten. I slutändan var det Lysekils hamn som erbjöd den bästa lösningen.

– Lysekil är ett västsvenskt nav för maritim forskning, berättar Ellinor Jensen, projektledare på Lysekils hamn AB. Sedan tidigare finns SLU:s havsforskningslaboratorium i Lysekil och även andra universitet har verksamhet i kommunen. Vi har jobbat hårt för att få hit SLU:s forskningsfartyg och för att hinna ställa allt i ordning i tid och ser nu fram emot att ha Svea här under många år.

Den nya hamnen i Lysekil har en förstärkt kaj och ett nybyggt hamnmagasin. I magasinet finns verkstäder, lagerutrymme och traverser för att bland annat arbeta med de trålar som SLU använder under sina fiskeexpeditioner.

En del av hamnmagasinet är ett teknikhus för att hantera fartygets landanslutningar. Förutom färskvatten och inkoppling till Lysekils avloppsledningsnät kommer fartyget att få el, fjärrvärme och nätverksanslutning från land.

– Vi stänger av fartygets egna generatorer när vi är inkopplade, berättar kapten Malin Andersson. Det sparar bränsle vilket innebär lägre kostnader och är bättre för miljön. Även om vi använder förnybar HVO-diesel är det en bristvara och det vi inte förbrukar kan någon annan använda.

I och med ankomsten till Lysekil inleds en flera månader lång utbildningsperiod för besättningen och expeditionsdeltagarna från SMHI och SLU. I oktober planeras Svea gå ut på sin första skarpa expedition: BIAS. BIAS står för Baltic International Acoustic Survey och är en hydroakustik undersökning som institutionen för akvatiska resurser vid SLU genomför varje år för att bedöma bestånden av sill och skarpsill i Östersjön.

Fakta

Fartyget

R/V Svea är Sveriges modernaste forskningsfartyg. Fartyget är 69,5 meter långt, 15,8 meter brett och ha en dödvikt på 3 420 ton. SLU är ägare och Sjöfartsverket ansvarar för besättning, drift och underhåll.

Fartyget kommer till att börja med att användas av SMHI och SLU för havsmiljöövervakning och forskning. Samtal pågår med fler myndigheter och universitet. Det finns också intresse från bland annat Norge och Danmark.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in