Tåg i Bergslagen anpassar trafiken till lägre resande från 2:a april

Av på 1 april, 2020
Resandet inom Tåg i Bergslagen har minskat kraftigt till följd av det nya Coronaviruset och myndigheternas insatser för att begränsa smittspridningen.

Att allt fler arbetar hemifrån, sjukskrivningarna ökar, gymnasier samt högskolor stängs och större evenemang ställs in påverkar efterfrågan, liksom myndigheternas rekommendationer att undvika icke nödvändiga resor inom Sverige. På samma sätt som övriga transportnäringen tvingas vi därför att vidta åtgärder för tågtrafiken inom Tåg i Bergslagen.

Vi kommer att behöva ställa in ytterligare avgångar utöver den tidigare anpassningen av trafiken i början av mars. Trafiken kommer att anpassas till det faktiska resandet och med sådan kapacitet för att man som resenär ska kunna hålla distans till sina medpassagerare.

Avgångarna kommer att glesas ut och vår ambition har varit att bibehålla tågen som går i de mest attraktiva pendlingslägena för att säkra de tåg där resandebehovet är som högst.

– Detta känns oerhört tungt då vi under de senaste åren, och då främst 2019, sett en kraftig ökning av resande inom Tåg i Bergslagen och övriga landet. I nuläget går flertalet tåg mer eller mindre tomma. I långa loppet är det inte hållbart. Vi agerar nu snabbt för att anpassa trafiken till situationen. Vi gör dock anpassningar för att kunna återgå till normalläge när fler kan och vill återvända till tågen, säger Martin Drakenberg, Affärschef SJ

Vi är medvetna om att detta kommer att påverka de som dagligen pendlar med Tåg i Bergslagen men vi hoppas på förståelse för den uppkomna situationen.

Vi ber resenärer hålla sig uppdaterade på trafikinformationen på sj.se, SJ-app eller Trafikverkets webplats. Vi publicerar även listan på reducerade tåg på tagibergslagen.se.

– När situationen i samhället blir mer normal ser vi fram emot att gå upp i full trafik igen. Tåget är trots allt fortfarande det mest klimatsmarta sättet att resa, säger Hugo Oljemark, VD Tåg i Bergslagen.

Regionalt
Örebronyheter

Källa SJ

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in