Alla inlägg taggade "Agenda 2030"

 • Oslo-Sthlm 2.55 ger stora positiva effekter

  Ett starkt bidrag till ekonomisk och social hållbarhet med stora klimateffekter. Oslo-Sthlm 2.55 har låtit en extern part genomföra en bedömning av projektets påverkan på FN:s globala hållbarhetsmål. 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda...

  • Skrivet september 20, 2019
  • 0
 • Ny färdplan för global barnhälsa lanseras ny

  För miljontals barn och ungdomar i världen är mänskliga rättigheter fortfarande bara ett abstrakt koncept. För de yngsta definieras framsteg ofta bara i termer av överlevnad. Nu lanserar SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) och Svenska...

  • Skrivet juni 29, 2019
  • 0
 • 350 politiker samlas i Örebro

  Det politiska klimatet blir allt mer polariserat. Samtidigt behöver vi politiskt ledarskap och samarbete för att möta de globala trenderna. Under Mälartinget i Örebro den 9-10 maj samlas över 350 politiker över block-, kommun- och länsgränserna för...

  • Skrivet maj 8, 2019
  • 0
 • Region Örebro län deltar i Glokala Sverige – för Agenda 2030

  Region Örebro län är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och Sveriges Kommuner och Landstings gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala...

  • Skrivet januari 24, 2019
  • 0
 • Global hälsa är allas vårt ansvar

  Världen har blivit bättre. Medellivslängden har ökat, fler har tillgång till rent dricksvatten, färre barn dör före fem års ålder och fler barn går i skolan. Men trots framstegen kvarstår stora utmaningar som kräver gemensamma insatser på...

  • Skrivet juni 24, 2018
  • 0
 • Agenda 2030-delegationen besöker Örebro

  I dag fredag besöker regeringens Agenda 2030-delegation Örebro. Delegationen har tillsammans med Region Örebro län bjudit in samtliga kommuner i länet, och andra aktörer, till dialogmöte om hur man på det lokala och regionala planet kan bidra...

  • Skrivet mars 10, 2017
  • 0