Alla inlägg taggade "Älvtomtabäcken"

  • Nytt bostadsområde med 500 bostäder

    Detaljplanen för Heden har nu vunnit laga kraft. I området ska det möjliggöras för ett nytt bostadsområde med bland annat 500 bostäder, grundskola och förskola. Området Heden ligger i nordvästra delen av Örebro och omges av natursköna...

    • Skrivet maj 15, 2019
    • 0