Alla inlägg taggade "Arbetsplats"

 • Teknikstrul skapar jobbfrustation

  Nya digitala verktyg möjliggör att fler kan jobba på distans, men när tekniken strular skapar det frustration och ineffektivitet för mer än hälften av kontorsarbetarna. Det visar en ny Sifo-undersökning, som gjorts på uppdrag av mjukvarujätten Citrix....

  • Skrivet september 28, 2019
  • 0
 • En arbetsplats mår bättre av kompetensutveckling

  Efter att ha jobbat med personalfrågor i snart ett decennium har jag stött på medarbetare som både är positivt inställda till kompetensutveckling och de som tycker att det bara är ett ständigt tjat om utbildning och omvärldsbevakning....

  • Skrivet september 22, 2019
  • 0
 • Teckenspråkskurs för en arbetsplats med ökad mångfald

  Som ett led i att bli en attraktiv och jämställd arbetsplats erbjuder Futurum Fastigheter en nybörjarkurs i teckenspråk för arbetsledare, teamledare och personalavdelning. Arbetet på avdelningen Yttre skötsel på Futurum Fastigheter är varierande, flexibelt och kräver ständig...

  • Skrivet september 10, 2019
  • 0
 • Var fjärde kvinna upplever bristande jämställdhet på jobbet

  Var femte man och fler än var fjärde kvinna ser bristande jämställdhet på arbetsplatsen. Trots det hamnar jämställdhet först på en elfte plats när svenska arbetstagare rankar vad de värdesätter mest på jobbet. Det visar en ny...

  • Skrivet maj 21, 2019
  • 0
 • 7 av 10 får inte feedback regelbundet på arbetsplatsen

  Feedbackstudien visar att 7 av 10 (69 procent) inte får feedback regelbundet på sin arbetsplats trots att hela 2 av 3 (65 procent) anser sig ha verktyg för att både ge och ta emot feedback. Feedbackstudien är...

  • Skrivet mars 30, 2019
  • 0
 • Vikande jobbhälsa en stor samhällsutmaning

  Närmare en miljon personer känner regelbundet psykiskt obehag av att gå till jobbet i Sverige idag. Den psykiska ohälsan fortsätter att öka för kvinnor i alla åldrar och yngre män. Det visar en ny undersökning som Jobbhälsoindex...

  • Skrivet juni 30, 2018
  • 0
 • Olycka på arbetsplats i Kräcklinge

  En man har skadat foten i samband på en arbetsplats i Kräcklinge. En man i 25-årsåldern har skadat foten då den klämts fast i en traktor. Mannen är förd till sjukhus med oklara skador på foten. En...

  • Skrivet juni 27, 2018
  • 0
 • Hot och våld vardag i välfärden

  Åtta av tio arbetsplatser med mest sjukfrånvaro på grund av hot eller våld återfinns inom kommunal eller landstingsdriven verksamhet. Varken poliser eller väktare har lika mycket jobbfrånvaro orsakad av hot och våld som yrkesgrupper inom skola, vård...

  • Skrivet juni 16, 2018
  • 0
 • Tre av fyra har riktlinjer mot trakasserier på jobbet

  Knappt tre av fyra anställda, 73 procent, säger att de har riktlinjer mot sexuella trakasserier på sin arbetsplats. 15 procent uppger att riktlinjer saknas, det visar en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av företagshälsan Avonova. –...

  • Skrivet mars 29, 2018
  • 0
 • 15 procent anser sig ha blivit sexuellt kränkta

  I en omfattande studie har framkommit att 15 procent av medarbetarna på svenska arbetsplatser anser sig ha blivit utsatta för någon form av sexuell kränkning. I samband med den uppmärksammade kampanjen #metoo har SITA Svenska Institutet för Trygga...

  • Skrivet december 9, 2017
  • 0