Alla inlägg taggade "Återvinning"

 • 650 000 ton lämnat till återvinning av svenska folket

  Ny statistik från Förpacknings – och tidningsinsamlingen visar att svenska folket i hög grad fortsätter att lämna förpackningar och tidningar till återvinning. Under 2018 lämnade varje person i genomsnitt in närmare 64 kg till återvinning. Totalt lämnades över...

  • Skrivet februari 26, 2019
  • 0
 • Fortsatt konkurrens i återvinningen

  Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ska ge ett konkurrerande företag fortsatt tillgång till återvinningsstationer. Detta enligt ett beslut av Patent- och marknadsdomstolen som går på samma linje som Konkurrensverket. Den som producerar förpackningar bär ansvaret för att...

  • Skrivet januari 23, 2019
  • 0
 • Två av tre svenskar: Svårt att veta hur prylar ska återvinnas

  Två av tre svenskar, 63 procent, har svårt att veta hur deras uttjänta saker ska återvinnas, visar en ny Sifoundersökning gjord på uppdrag av miljöföretaget Ragn-Sells. Detta trots att en stor majoritet, mer än åtta av tio,...

  • Skrivet december 28, 2018
  • 0
 • Projektet ”Cirkulära tvätterier” erhåller finansiering från Vinnova

  Textilia driver tillsammans med Stormie poodle ett projekt som syftar till att återvinna kasserade textilier från tvätteribranschen och utveckla nya produkter. Genom att förlänga livet på textilierna genom socialt hållbar tillverkning skapas cirkulära flöden. Projektet har nu fått besked om...

  • Skrivet november 7, 2018
  • 0
 • Ny forskning återvinner näring ur processvatten från sjömatsindustrin

  Processvatten från fisk- och skaldjursindustrin innehåller värdefulla näringsämnen som kan användas i livsmedel eller fiskfoder. Men vattnet ses som avfall och tas inte tillvara. Nu visar ett forskningsprojekt från Chalmers hur näringen kan återvinnas och föras tillbaka...

  • Skrivet november 4, 2018
  • 0
 • Textilia investerar i re:newcell i syfte att främja återvinning av textilfibrer

  Textilia har länge arbetat sida vid sida med modeindustrin i jakten på mer miljömässigt hållbara textilier där den sista pusselbiten kring återvinning av textilfibrer länge har varit svår att finna. Fram tills nu. re:newcell är världens första...

  • Skrivet oktober 24, 2018
  • 0
 • Cirkulär ekonomi en genomgripande samhällsförändring

  Ett ganska nytt begrepp inom miljö- och ekonomiområdet är cirkulär ekonomi. I april tillsatte regeringen en delegation just för cirkulär ekonomi. För att främja en sådan ska delegationen bland annat utarbeta en strategi och fungera som ett...

  • Skrivet oktober 23, 2018
  • 0
 • Sju av tio slänger kläder istället för att återvinna

  I en färsk Sifo-undersökning som kartlägger svenskarnas klädkonsumtion svarar nästan en femtedel att de brukar göra sig av med plagg för att de helt enkelt har tröttnat på det, undersökningen som gjorts på uppdrag av Tradera och...

  • Skrivet augusti 27, 2018
  • 0
 • Miljöministern skickar miljardnotan till hushållen

  Regeringen har fattat beslut om ett nytt system för återvinning som orsakar stora kostnader för hushållen. Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som ansvarar Sveriges drygt 5 000 återvinningsstationer, är kritiska till att regeringen genomför förändringen utan att ha analyserat...

  • Skrivet juni 29, 2018
  • 0
 • Företagen och myndigheterna skrotade datorer för 1,1 miljard förra året

  Vart tredje företag och myndighet skrotar eller magasinerar de datorer och IT-produkter som fasas ut, trots att merparten av produkterna skulle kunna användas igen. Det visar en undersökning bland 250 IT-ansvariga på företag och myndigheter som Novus...

  • Skrivet juni 29, 2018
  • 0