Alla inlägg taggade "Åtgärder"

 • ​Idrottsombudsman och visselblåsartjänst för en trygg idrott

  Riksidrottsstyrelsen har i helgen beslutat om ytterligare åtgärder för att stärka idrottens värdegrund och det barnrättsliga arbetet inom idrotten. Från och med torsdag den 15 november införs också idrottsombudsman och visselblåsartjänst. Idrottsombudsmannen är tänkt att stötta och...

  • Skrivet november 12, 2018
  • 0
 • Nu ska översvämningsproblemen byggas bort

  Inom kort startar arbetet för att bygga bort de problem med översvämningar som Karlberg och Lötenområdet drabbats av de senaste åren. En rad åtgärder ska genomföras. Bygghandlingarna finns klara och nu ska Karlskoga Energi & Miljö bygga fördröjningsmagasin...

  • Skrivet april 5, 2018
  • 0
 • SJs nya åtgärdsprogram för att alla tåg ska gå i tid

  Med nio av tio tåg i tid är SJ redan punktligare än världens punktligaste flygbolag, men SJ siktar högre och ska genom en rad åtgärder få alla tåg i tid. Den mest effektiva åtgärden blir att SJ...

  • Skrivet april 1, 2018
  • 0
 • Så förebygger du inbrott under påsken

  Det finns många enkla åtgärder att vidta för att förebygga inbrott. Förutom grannsamverkan kan det också handla om något så simpelt som att minnas att låsa dörren. Undersökningen Svenskarna och Trygghet visar dock att många svenskar glömmer...

  • Skrivet mars 28, 2018
  • 0
 • En stärkt primärvård – en viktig åtgärd för att uppnå en mer jämlik hälsa

  I slutbetänkandet av kommissionen för jämlik hälsa föreslås en rad åtgärder för att nå regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Svenska Läkaresällskapet (SLS) ser slutbetänkandet som ett viktigt steg i arbetet för...

  • Skrivet november 30, 2017
  • 0
 • Akutsjukvården i Sverige fungerar dåligt

  78% av sjuksköterskorna anser att akutsjukvården i Sverige fungerar dåligt eller mycket dåligt. Monica Djurner, sjuksköterska på en akutvårdsavdelning och Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd i Stockholm är eniga om att det måste förbättras. Nedan följer deras viktigaste...

  • Skrivet mars 18, 2017
  • 0
 • Lokalt | ​​Fiskvägar inget hot mot kulturmiljöer

  Sportfiskarna vill nyansera debatten om det påstådda hotet mot kulturmiljöer vid vatten: det är i de allra flesta fall fullt möjligt att återskapa fiskvandringsvägar utan att rasera kulturmiljöer. Av många skäl måste processen att åtgärda vandringshindren i...

  • Skrivet februari 25, 2015
  • 0