Alla inlägg taggade "Avtal"

 • Elektriker kan vidareutbilda sig under korttidspermittering

  Installatörsföretagen och Elektrikerförbundet har slutit avtal gällande utbildning under korttidspermittering. Arbetsgivare och arbetstagare som omfattas av Installationsavtalet ges nu möjlighet till kompetensutveckling under korttidsarbete, vilket parterna hoppas kan ge branschen ett kompetenslyft. Precis som många andra branscher...

  • Skrivet juni 22, 2020
  • 0
 • Det nya coronaviruset och Force Majeure

  Den snabba spridningen av det nya coronaviruset har skapat oroligheter i samhället och inte minst inom näringslivet. Det står redan klart att många företag kommer drabbas hårt av virusets snabba spridning och dess ekonomiska konsekvenser. I syfte...

  • Skrivet mars 19, 2020
  • 0
 • Regionen Örebro län tecknar nya avtal med social hänsyn

  För andra gången skriver Region Örebro län avtal efter att ha gjort en upphandling som byggt på social hänsyn. Denna gång handlar det om tvättning och tankning av Region Örebro läns bilpoolsbilar. Det rör sig dels om...

  • Skrivet augusti 29, 2019
  • 0
 • Nytecknat samarbetsavtal mellan Västerbergslagens Energi AB och Mälarenergi Vattenkraft AB

  Västerbergslagens Energi AB (VB Energi) har sedan 2007 haft ett nära samarbete med Mälarenergi Vattenkraft AB (Mälarenergi) gällande drift- och underhållstjänster. I och med en ny upphandling får bolaget fortsatt förtroende att sköta drift och underhåll på...

  • Skrivet februari 10, 2019
  • 0
 • Lyckade förhandlingar – ökad läkarvårdsersättning enligt nationella taxan

  Den nationella taxan reglerar ersättning för privatpraktiserande läkare som har landstingsavtal enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL). – Vi har fått igenom ett starkt nytt avtal, med en uppräkning på 2,5 procent, för landets privatpraktiserande läkare som omfattas av...

  • Skrivet december 2, 2018
  • 0
 • Biogasbolaget och Svealandstrafiken tecknar avtal

  Nu har avtal tecknats mellan Biogasbolaget i Mellansverige AB och Svealandstrafiken AB gällande uppförande av infrastruktur för tankning av biogas i Odensbacken och Bettorp samt leverans av biogas till Svealandstrafikens lokal- och regionbussar i Örebro och Odensbacken. Avtalet...

  • Skrivet oktober 10, 2018
  • 0
 • Textilia och Svensk Friidrott inleder samarbete och instiftar priset ”Årets Vardagshjälte”

  Textilia och Svensk Friidrott har tecknat ett 3-årigt samarbetsavtal. Avtalet innebär att Textilia blir Officiell Partner till Svensk Friidrott och svenska friidrottslandslaget. Samtidigt instiftas också priset ”Årets Vardagshjälte”, ett pris som ska uppmärksamma krafter som arbetar för...

  • Skrivet september 28, 2018
  • 0
 • Nytt avtal med Capio Närsjukvård gällande hälsoundersökningar

  Samarbetet innebär att Capio Närsjukvård kommer att genomföra en förebyggande hälsoundersökning innehållande både relevant provtagning, hälsodeklaration kring sjukdomshistorik, levnads- och träningsvanor, EKG (vartannat år enligt Riksidrottsförbundets rekommendationer), samt en läkarundersökning och sammanställning av genomförd provtagning. Gymnastikförbundets koordinator...

  • Skrivet september 21, 2018
  • 0
 • Läs alltid igenom avtal innan du signerar

  Den 1 september blir det krav på att alla avtal där konsumenten rings upp via telefon ska bekräftas skriftligt efter säljsamtalet. Syftet är att stärka skyddet för konsumenter, men Telekområdgivarna vill påpeka att det finns en risk att...

  • Skrivet augusti 29, 2018
  • 0
 • 204 sändningar till 23 länder

  Tack vare nya avtal med kommuner, avfallsbolag och bostads­bolag har Human Bridge under 2017 kunnat öka volymen insamlade textilier och skor med ca 14 %, jäm­fört med föregående år. De totala intäkterna för verksamheten ökade med 13...

  • Skrivet juni 8, 2018
  • 0