Alla inlägg taggade "Balans"

 • Prioriteringar för Tekniska nämnden för en ekonomi i balans

  Idag fastslog Tekniska nämnden årsberättelsen för 2019. Hög måluppfyllelse och många positiva betyg från medborgarna i undersökningar kännetecknade året, men också ett ekonomiskt underskott. Sedan tidigare pågår ett arbete för en ekonomi i balans. Det ekonomiska underskottet...

  • Skrivet februari 13, 2020
  • 0
 • ​Örebro kommun har utmaningar men sammantaget en ekonomi i balans

  Det preliminära resultatet i bokslutet för Örebro kommun är 407 mnkr, vilket är 190 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror till stor del på värdeökning av kommunens finansiella tillgångar. Utmaningar finns i de kommunala verksamheterna som visar...

  • Skrivet februari 12, 2020
  • 0
 • ​Balansen mellan dopamin och serotonin påverkar social fobi

  Det kan vara balansen mellan signalsubstanserna serotonin och dopamin i hjärnan som påverkar om en person utvecklar social fobi. Tidigare har forskning i huvudsak fokuserat på serotonin- eller dopaminsystemen var för sig. Nu kan forskare vid Uppsala...

  • Skrivet januari 27, 2020
  • 0
 • Tid för reflektion hjälper till att skapa balans

  Ge dig själv utrymme för reflektion, samt utvärdera vilka energitjuvar och energigivare du har. Det är några enkla åtgärder för att skapa balans enligt Emelie Andersson på Balansbyrån.  Stress, utbrändhet, psykisk hälsa och balans – du har...

  • Skrivet juli 20, 2019
  • 0
 • Kulturanalys 2019: Resurser och mål bör vara i balans

  Kulturanalys bedömer att kulturpolitiken på flera områden inte fört kulturområdet närmare de nationella kulturpolitiska målen. Deltagandet i kulturlivet har inte breddats trots insatser att nå fler i hela landet. De ekonomiska förutsättningarna för regionala kulturinstitutionerna har urholkats...

  • Skrivet februari 28, 2019
  • 0
 • Samspelet mellan rovdjur och byten kan förändras i ett nytt klimat

  Varför är Jorden grön – varför äts inte all växtlighet upp av växtätare? Åtminstone en del av svaret ligger i växtätarnas risk att själva bli mat, det vill säga predationsrisken. Genom att äta växtätare minskar rovdjuren den...

  • Skrivet november 28, 2018
  • 0
 • Oförändrad prognos över asylsökande och minsta balanserna på fem år siktas i prognosen

  Bedömningen av antalet personer som söker asyl i Sverige är oförändrad för både 2018 och 2019, vilket pekar på en varaktig utveckling. Dessutom bedömer Migrationsverket att balanserna vid årsskiftet på flera områden kommer att vara de minsta...

  • Skrivet juli 30, 2018
  • 0
 • Håll balansen och slipp ambulansen

  Varje år vårdas cirka 70 000 personer på sjukhus till följd av en fallolycka och cirka 1 000 personer dör, enligt Socialstyrelsen. Många av de olyckorna går att förhindra. Träna styrka, balans och smidighet. På det viset...

  • Skrivet oktober 5, 2017
  • 0
 • Lokalt | Handlingsplan för ekonomi i balans antagen

  Regionstyrelsen tog i dag den 12 april beslut om handlingsplan för en ekonomi i balans inom hälso- och sjukvården. Bakom beslutet står samtliga partier utom (L). Sammantaget beräknas åtgärderna i handlingsplanen kunna minska hälso- och sjukvårdens kostnader...

  • Skrivet april 12, 2016
  • 0