Alla inlägg taggade "Betyg"

 • Hög kostnad ger inte nöjdare äldre

  Kommuner med billig äldreomsorg får lika bra betyg av de äldre som dyra kommuner, nu när tuffare ekonomiska tider väntar ökar kraven på effektivisering. Vissa kommuner lägger 30–40 procent mer pengar på sin äldreomsorg än vad man...

  • Skrivet september 1, 2019
  • 0
 • Stora skillnader i betygssättningen mellan skolor

  Skillnaderna i betygssättning mellan olika skolor är fortsatt stora. Det visar en ny rapport från Skolverket som jämför slutbetygen i årskurs 9 med resultaten på de nationella proven. Analysen visar att betygen i stor utsträckning sätts i...

  • Skrivet februari 7, 2019
  • 0
 • Betygsgapet växer i var tredje kommun

  Killarna halkar fortfarande efter i skolan. I ett par år har skillnaden mellan tjejers och killars grundskolebetyg varit mycket stor, och i mer än var tredje kommun växer nu gapet. Det visar Dagens Samhälles analys av Skolverkets...

  • Skrivet januari 21, 2019
  • 0
 • Lindesbergs lasarett i Sverigetopp när patienterna ger betyg

  Lindesbergs lasarett ligger i den absoluta Sverigetoppen när patienterna ger betyg på sitt sjukhus. Hela 94,2 procent av patienterna ger sjukhuset ett bra betyg när helhetsintrycket mäts – och det är högst bland landets akutsjukhus. Karlskoga lasarett...

  • Skrivet oktober 3, 2018
  • 0
 • Skolverket: Familjebakgrundens betydelse för betygen har ökat

  Sedan slutet av 00-talet har elevernas socioekonomiska bakgrund fått en ökad betydelse för hur de lyckas i grundskolan. Även skolsegregationen har ökat – elever med olika bakgrund möts mer sällan i skolan idag. Skillnaderna mellan skolors betygsresultat...

  • Skrivet mars 25, 2018
  • 0
 • Nio av elva myndigheter får sänkt betyg av småföretagen

  Det finns ett stort utrymme för förbättring i hur myndigheterna bemöter och ger service till småföretagare, men utvecklingen har gått åt i fel riktning de senaste åren hos många av de stora myndigheterna som småföretagare kommer i...

  • Skrivet juli 28, 2017
  • 0
 • Framgångsrikt arbete ger resultat i betygsstatistiken

  Betygsstatistiken för årskurs 9 i våra kommunala skolor ger positiva signaler och resultatet som helhet är stabilt jämfört med de senaste åren. Bland det mest glädjande i årets betygsstatistik är vårt framgångsrika arbete med att minska skillnaderna...

  • Skrivet juni 28, 2017
  • 0
 • Barn med skilda föräldrar kan få lägre betyg, de här drabbas värst

  Barn till skilda eller separerade föräldrar har generellt lägre betyg än barn med föräldrar som lever ihop. Men hur pass mycket betygen påverkas av separationen varierar mellan olika grupper som är födda i Sverige, som har ursprung...

  • Skrivet april 23, 2017
  • 0
 • Svårt för lärare i idrott och hälsa att sätta betyg när många krav ska uppfyllas

  Lena Svennberg har i sin avhandling undersökt vad lärare värderar då de sätter betyg i idrott och hälsa och olika elevers möjligheter att lyckas i ämnet: – Min ambition är att lyfta frågor som handlar om svårigheter...

  • Skrivet februari 17, 2017
  • 0
 • Lokalt | Positiva besked i betygsstatistik

  Betygsstatistiken för årskurs 9 i Örebros kommunala skolor ger flera positiva resultat som visar att vi är på rätt väg. Bland det mest glädjande i årets betygsstatistik är att behörigheten till gymnasiet har ökat från 78,8 till 82,8...

  • Skrivet juni 22, 2016
  • 0