Alla inlägg taggade "Bidrag"

 • Ska få 3D-printing i Mellansverige att lyfta

  Alfred Nobel Science Park beviljas totalt 3,7 miljoner kronor av Region Örebro län och Tillväxtverket för att driva projektet ACES, Additive Coordination in East Central Sweden. Målet är att skapa en gemensam plattform mellan 3D-printingsatsningar i Östra...

  • Skrivet februari 11, 2019
  • 0
 • Riksantikvarieämbetet fördelar 272 miljoner till kulturmiljövård

  Riksantikvarieämbetet har fördelat 2019 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. 249 miljoner kronor ska fördelas av länsstyrelserna. För länsstyrelserna innebär det 13 miljoner mer att fördela jämfört med 2018. Totalt uppgår anslagen för 2019 till 272 miljoner...

  • Skrivet februari 9, 2019
  • 0
 • ​Drygt tio miljoner till kulturmiljövården i Örebro län

  Riksantikvarieämbetet har fördelat 2019 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. 249 miljoner kronor ska fördelas av länsstyrelserna. För länsstyrelserna innebär det 13 miljoner mer att fördela jämfört med 2018. Örebro län har fått 10 125 622 kronor att...

  • Skrivet februari 8, 2019
  • 0
 • Region Örebro län ger länets föreningsliv 46 miljoner kronor

  Länets kulturföreningar, ungdomsföreningar, studieförbund, idrottsrörelse, pensionärsorganisationer, trafiksäkerhetsorganisationer och sociala stödorganisationer får dela på nästan 46 miljoner kronor i verksamhetsbidrag för 2019. Det beslutade Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd i dag den 5 februari. – Vårt stöd...

  • Skrivet februari 5, 2019
  • 0
 • Fyra specialidrottsförbund får minskat ekonomiskt stöd för 2019

  Riksidrottsstyrelsen har beslutat att hålla inne delar av det ekonomiska stödet inför 2019 till fyra specialidrottsförbund som inte uppfyller Riksidrottsförbundets krav på att ett förbund ska ha minst 25 föreningar. Riksidrottsstyrelsens beslut är ett resultat av den...

  • Skrivet december 26, 2018
  • 0
 • Stort intresse för bidrag mot sexuella trakasserier

  Totalt får 47 organisationer del av bidraget på 20 miljoner kronor som ska användas till kompetenshöjande insatser inom sex- och samlevnadsundervisningen och arbete mot sexuella trakasserier i skolan. Skolverket har nu granskat ansökningarna och beslutat hur mycket...

  • Skrivet december 16, 2018
  • 0
 • Örebroforskare får 28,7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet

  För första gången har forskare inom Region Örebro län fått pengar från Vetenskapsrådet för klinisk behandlingsforskning. Helena Fadl har fått 18,2 miljoner kronor för sin forskning om graviditetsdiabetes och Josefin Sundh har fått 10,5 miljoner kronor för...

  • Skrivet december 10, 2018
  • 0
 • Bidrag och riktmärken har påverkat barngruppernas storlek

  77 procent av kommunerna och ansvariga för fristående förskolor anser att bidraget för att minska barngruppernas storlek har påverkat deras ambitioner att göra barngrupperna mindre. Drygt hälften anser också att Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar påverkar. Det visar...

  • Skrivet december 7, 2018
  • 0
 • 5 miljoner för forskning på sociala barnavården i Örebro län

  Området Välfärd och folkhälsa inom Regional utveckling i Region Örebro län har tillsammans med forskare vid Uppsala universitet fått 5 miljoner kronor för att studera och utveckla den sociala barnavården i Örebro län. Att stärka barns delaktighet...

  • Skrivet september 19, 2018
  • 0
 • Pengar till samarbetsprojekt för ökad användning av digital teknik

  Jordbruksverket utlyser upp till 15,3 miljoner kronor till samarbetsprojekt för att demonstrera och synliggöra praktiska tillämpningar av digital teknik i svenska jordbruks- och trädgårdsföretag.  Digital teknik används allt oftare inom lantbruket, och blir allt billigare och mer...

  • Skrivet september 19, 2018
  • 0