Alla inlägg taggade "Blandskog"

  • Blandskogar ger mer, men det gäller att blanda rätt!

    Blandskogar kan ge bättre trädtillväxt, mer biologisk mångfald, mer bär och vilt samt ett rikare friluftsliv. Men vilka trädslag ska man blanda? Genom att analysera data från Riksskogstaxeringen kan forskare på Umeå universitet, SLU och Göteborgs universitet...

    • Skrivet februari 4, 2019
    • 0