Alla inlägg taggade "Brå"

 • Förtroendet för polisen har ökat

  Fler uppger att de har stort förtroende för polisen medan den självrapporterade utsattheten för brott mot enskild person har ökat. Detta gäller särskilt hot, som är den brottstyp flest uppger att de utsatts för. Nästan varannan ung...

  • Skrivet oktober 9, 2019
  • 0
 • Tystnadskulturer kartlagda i ny Brå-rapport

  För att bryta tystnadskulturen måste man snabbt förhöra brottsoffer och vittnen och se till att de får skydd om de behöver. Andra viktiga faktorer kan bland annat vara att dokumentera bevis i ett tidigt skede samt att...

  • Skrivet oktober 5, 2019
  • 0
 • ​Skolan måste ha en nollvision om sexuella trakasserier

  En undersökning från BRÅ visar att 24 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna i årskurs 9 har blivit utsatta för sexualbrott under de senaste tolv månaderna. Den vanligaste platsen att bli utsatt på är i skolan...

  • Skrivet augusti 31, 2019
  • 0
 • Brå rustar det brottsförebyggande arbetet i utsatta områden

  Brottsförebyggande rådet (Brå) har under tre år genomfört ett utvecklingsarbete med kommuner, polis och fastighetsägare för att skapa en effektivare samordning för ökad trygghet och minskad kriminalitet i utsatta bostadsområden i sju kommuner. Brå har tillsammans med...

  • Skrivet juni 25, 2019
  • 0
 • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott

  Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2018, samt återfall i brott 2012 (slutlig) och 2016 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan,...

  • Skrivet maj 29, 2019
  • 0
 • Begränsade möjligheter att öka uppklaringen av våldtäkter

  Det är inte möjligt att kraftigt öka andelen anmälda våldtäkter som leder till åtal och fällande dom – oavsett hur bra polis och åklagare arbetar. Men det finns utrymme för förbättringar. Det framkommer av en ny studie...

  • Skrivet maj 27, 2019
  • 0
 • Kraftig ökning av inbrottsstölder i byggbodar

  Sedan 2013 har anmälda inbrottsstölderna i byggbodar ökat med 60%. Det visar BRÅ:s nyligen publicerade brottsstatistik. – Det är inte acceptabelt att hederliga småföretagare ska drabbas så hårt av brottslighet. Nu måste justitieminister Morgan Johansson agera. Det...

  • Skrivet april 3, 2019
  • 0
 • Slutlig brottsstatistik 2018

  Slutlig brottsstatistik 2018 – Handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar. Handlagda brott Under 2018 blev 1,55 miljoner brott handlagda, vilket var en ökning med 33 100 brott, eller 2 procent, jämfört med 2017. En utredning hade bedrivits för drygt...

  • Skrivet mars 31, 2019
  • 0
 • Antalet anmälda brott minskar i Örebro län

  Enligt BRÅ:s senaste statistik minskar brottsanmälningarna i länet för 2:a året i rad. Brott mot person, stöld och skadegörelse är de brott som minskat mest. Skadegörelse innefattar bl.a. de bilbränder som tidigare var ett stort problem i...

  • Skrivet januari 25, 2019
  • 0
 • Anmälda brott 2018 – Preliminär statistik

  Nu publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2018. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar...

  • Skrivet januari 19, 2019
  • 0