Alla inlägg taggade "Brå"

 • Fyra av tio gärningspersoner vid dödligt våld har haft kontakt med psykiatrin

  Det är cirka sju gånger vanligare att gärningspersoner vid dödligt våld har haft kontakt med psykiatrin än vad det är för befolkningen som helhet, det är särskilt vanligt med psykisk ohälsa när det dödliga våldet har riktats...

  • Skrivet juli 1, 2020
  • 0
 • Stor ökning av fällande domar för våldtäkt sedan samtyckeslagen infördes

  Antalet åtal och fällande domar för våldtäkt har ökat markant sedan den nya lagstiftningen om våldtäkt, ofta kallad samtyckeslagen, infördes 2018. Men få av de fällande domarna avsåg det nya brottet oaktsam våldtäkt. Det visar Brottsförebyggande rådets...

  • Skrivet juni 21, 2020
  • 0
 • Bra resultat för eleverna på Örebro kommuns gymnasieskolor

  Årets avgångsbetyg för gymnasiet ligger bättre än prognostiserat trots distansstudier. Inom de högskoleförberedande programmen är måluppfyllelsen till och med högre än föregående år. Örebro kommuns gymnasieskolor har hanterat omställningen till distansstudier på ett mycket bra sätt och...

  • Skrivet juni 17, 2020
  • 0
 • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott

  Nu publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2019, samt återfall i brott 2013 (slutlig) och 2017 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan,...

  • Skrivet maj 29, 2020
  • 0
 • Dödligt våld i den kriminella miljön har ökat kraftigt de senaste åren

  Efter en längre tids nedåtgående trend har det dödliga våldet i Sverige ökat under de senaste åren. Den typ av dödligt våld som främst står för ökningen är den som sker i den kriminella miljön. Vid denna...

  • Skrivet april 10, 2020
  • 0
 • Snabbare lagföring har haft avsedd effekt

  Snabbare lagföring är en försöksverksamhet där myndigheter i rättsväsendet arbetar för att minska tiden från ett polisingripande till dom eller beslut; brott ska lagföras snabbt och effektivt. En ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag visar...

  • Skrivet april 5, 2020
  • 0
 • Anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld

  Slutlig brottsstatistik 2019 – Anmälda brott Under 2019 anmäldes cirka 1,55 miljoner brott, vilket i princip var samma nivå (−2 220 brott eller ±0 %) som året innan. Narkotikabrott var en av de brottskategorier av anmälda brott som...

  • Skrivet april 4, 2020
  • 0
 • Handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar

  – Slutlig brottsstatistik 2019 Handlagda brott Under 2019 blev 1,57 miljoner brott handlagda, vilket var en ökning med 14 000 brott (+1 %), jämfört med 2018. En utredning hade bedrivits för knappt hälften (49 %), eller 775 000, av de handlagda brotten,...

  • Skrivet april 2, 2020
  • 0
 • Anmälda brott 2019 – Preliminär statistik

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2019. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar...

  • Skrivet januari 16, 2020
  • 0
 • Färre organiserade brottslingar än förväntat döms för penningtvättsbrott

  Anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan den nya lagen infördes i juli 2014. Majoriteten av ökningen kan kopplas till bedrägerier och då särskilt annonsbedrägerier. Däremot fångar den nya lagen inte upp storskalig ekonomisk och organiserad brottslighet...

  • Skrivet december 10, 2019
  • 0