Alla inlägg taggade "Brist"

 • ​Mer blommor – så alla bin får mat

  Bristen på mat kan komma att skapa konkurrens mellan honungsbin och vilda bin, lösningen är att vi satsar på fler ängsmarker och odlar mer bivänliga växter, menar föreningen Svenska Bin. ”I dag är det i stor utsträckning...

  • Skrivet juli 9, 2019
  • 0
 • Vårbudgeten: ​Vi saknar tempo i väljarnas viktigaste fråga

  – Vi saknar tempo i frågan om nationell primärvårdsreform med listning på fast läkare och bristen på vårdplatser. Hälso- och sjukvården var väljarnas klart viktigaste fråga när de gick till valurnorna i september 2018, säger Heidi Stensmyren,...

  • Skrivet april 16, 2019
  • 0
 • Brist på specialister i allmänmedicin i samtliga regioner

  Socialstyrelsens nya rapport vittnar om en tydlig brist på specialistläkare inom allmänmedicin i samtliga regioner. Många uppger också att det är svårt att rekrytera ST-läkare till allmänmedicin. I Socialstyrelsens undersökning har dålig arbetsmiljö framförts som en tänkbar...

  • Skrivet februari 28, 2019
  • 0
 • EU ger dispens för att lindra bristen på utsäde

  Torkan 2018 fortsätter att skapa utmaningar för det svenska lantbruket. Inför våren 2019 saknas utsäde för stora arealer i viktiga växtslag. I somras fältbesiktigade Jordbruksverket därför drygt 8 000 hektar vårgrödor med strå och trindsäd och ansökte...

  • Skrivet januari 16, 2019
  • 0
 • 3 sätt att snabbt få fram billigare bostäder

  Det råder brist på bostäder i över hälften av Sveriges kommuner. Framför allt är det hyresbostäder som saknas. Genom konkreta reformförslag i rapporten Allmännyttans byggagenda för ökad och uthållig nyproduktion – som SABOs Byggherreråd presenterar på Fastighetsdagarna...

  • Skrivet juni 7, 2018
  • 0
 • Bristen på utbildade mekaniker och tekniker är akut

  Det råder brist på mekaniker och tekniker som ska serva och reparera lastbilar och personbilar! – Åkeribranschen skriker efter 7 000 nya chaufförer det närmaste året, någon ska ta hand om den utökade vagnparken också, säger Bo...

  • Skrivet november 3, 2017
  • 0
 • Brist på idrottsytor upplevs av kommunerna tvinga föreningar

  Brist på idrottsytor upplevs av kommunerna tvinga föreningar att tacka nej till barn som vill idrotta. Hälften av Sveriges kommuner upplever att idrottsföreningar i den egna kommunen tvingas tacka nej till barn och ungdomar som vill idrotta...

  • Skrivet september 27, 2017
  • 0
 • Bestående studentbostadsbrist i 4 av 10 studieorter

  Studentbostadsbranschens årliga kartläggning Studboguiden visar att nästan hälften av landets studieorter har brist på studentbostäder sett över hela året, och inte bara inför höstterminsstarten. Men trots brist och långa köer anar flera aktörer att en vändning kan...

  • Skrivet september 1, 2017
  • 0
 • Lokalt | Trots stor brist – kortare kö till studentbostad

  Inför höstterminsstarten är det många studenter som har svårt att hitta boende på sin studieort. Årets kartläggning av studentbostadsmarknaden visar också att det är brist på flera studentbostadsorter, även ur ett helårsperspektiv. Dock börjar bristen på många...

  • Skrivet augusti 30, 2016
  • 0
 • Lokalt | SFS bostadsrapport 2016 – Örebro med på röda listan

  Bostadsbyggande tar tid men bostadsbristen för studenter har kanske nått sin kulmen. I elva städer kan nya studenter fortfarande inte räkna med att få en bostad under höstterminen. Hyran fortsätter att vara hög och förmedlingen av bostäder...

  • Skrivet augusti 24, 2016
  • 0