Alla inlägg taggade "Brister"

 • 4 av 10 saknar handlingsplan – brister i arbetet för psykisk hälsa i byggbranschen

  Oro på arbetsmarknaden ökar risken för att fler mår dåligt på jobbet. I en enkät till Byggnads skyddsombud uppger fler än var fjärde att psykiska besvär kopplade till läget på arbetsmarknaden har ökat. Nu startar Byggnads ett...

  • Skrivet september 9, 2020
  • 0
 • Coronakrisen i skolan – bristande åtgärder för lärare i riskgrupp

  De riskgrupper som finns i samhället är underställda speciella rekommendationer, där de som har vissa kroniska sjukdomar i största möjliga mån ska undvika miljöer där de riskerar att smittas. Samtidigt visar Lärarnas Riksförbunds senaste undersökning om coronakrisen...

  • Skrivet maj 31, 2020
  • 0
 • Hög tid att ta itu med skolans bristande likvärdighet

  Idag presenterade Björn Åstrand sin utredning om ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning på Dagens Nyheters debattsida. Lärarnas Riksförbund ställer sig helt bakom utredningens förslag men menar att det nu är dags att gå längre....

  • Skrivet april 27, 2020
  • 0
 • Brister i styrning och förvaltning när universitet och högskolor driver holdingbolag

  Riksrevisionen har granskat hur lärosätena driver sina holdingbolag och funnit att brister i styrning och förvaltning innebär att bolagen inte drivs tillräckligt affärsmässigt och effektivt. Bristerna beror delvis på regeringens styrning av universitet och högskolor. På 1990-talet...

  • Skrivet mars 4, 2020
  • 0
 • 94 tunga fordon med brister i region Bergslagen

  Under föregående vecka genomfördes en förstärkt kontroll av den yrkesmässiga trafiken, det utfördes kontroll av 159 svenskregistrerade tyngre fordon samt 33 utlandsregistrerade i region Bergslagen, 94 fordon visade brister av olika slag. Under samma vecka genomfördes Svenska...

  • Skrivet februari 21, 2020
  • 0
 • Brister i ämneslärarutbildningen kräver skarp reformering

  I Universitetskanslersämbetets (UKÄ) nationella utvärdering av ämneslärarutbildningarna som presenterades i dag framkommer att nästan hälften av utbildningarna (44 av 103 granskade) fått ifrågasatt kvalitet framför allt handlar det om brister i matematik och svenska. – Bristerna i...

  • Skrivet februari 19, 2020
  • 0
 • Stora brister i trafiksäkerhets- och miljökontroll enligt ny rapport

  I en ny rapport varnas för stora brister i kontrollen av hur trafiksäkra svenska fordon är. Samma rapport pekar ut att miljökontrollen som sker vid besiktningen inte fungerar. Statistiken visar nu att andelen miljöunderkända fordon kraftigt minskat....

  • Skrivet februari 17, 2020
  • 0
 • Brister i planeringen av höghastighetsjärnväg

  För att säkerställa att satsningar på ny infrastruktur är kostnadseffektiva ska alternativa och billigare åtgärder först övervägas. Planeringen av höghastighetsjärnväg har inte följt den principen. Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att inte ta några nya beslut förrän planeringen...

  • Skrivet november 22, 2019
  • 0
 • Försvarsindustrin brister när det gäller att granska människorättsriskerna med sin verksamhet

  Samtidigt som världens största vapenmässan Defence & Security Equipment International slår upp dörrarna i London visar Amnesty International i en ny rapport att ledande företag inom försvarsindustrin brister i de analyser som borde förhindra att deras produkter används...

  • Skrivet september 9, 2019
  • 0
 • Brister i inventeringen av fastigheters brand- och säkerhetsbehov

  På uppdrag av Schneider Electric har Industrifakta frågat svenska fastighetsbolag om deras syn på säkerhet och brandskydd. Undersökningen visar att 55 procent enbart följer myndighetskraven avseende verksamhetens tekniska brandskydd och säkerhetssystem. 42% procent av de intervjuade uppger...

  • Skrivet juni 17, 2019
  • 0