Alla inlägg taggade "Brott"

 • Flera riskfaktorer för att begå eller utsättas för brott på kollektiva asylboenden

  Det är stor lokal variation i anmälda brott på kollektiva asylboenden. Blandningen av nationaliteter, trångboddhet och psykisk ohälsa är några av riskfaktorerna för att begå eller utsättas för brott bland personer som bor på de kollektiva boendena....

  • Skrivet november 9, 2020
  • 0
 • Oro för brott får elever att begränsa sin vardag

  Nästan hälften av alla elever i årskurs nio undviker vissa platser, aktiviteter eller personer av oro för brott. Särskilt vanligt är detta bland de elever som tidigare blivit brottsutsatta. Det visar Skolundersökningen om brott 2019, som Brå...

  • Skrivet november 8, 2020
  • 0
 • Mer än varannan handlare utsatt för brott den senaste tiden

  Handlarnas utsatthet för stölder, hot, våld och bedrägerier har ökat under coronapandemin. Andelen hotfulla situationer har mer än fördubblats jämfört med förra mätningen. Svensk Handels Säkerhetsindex stiger med 16 procentenheter, till 55 procent. Den högsta nivån sedan...

  • Skrivet juli 4, 2020
  • 0
 • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott

  Nu publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2019, samt återfall i brott 2013 (slutlig) och 2017 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan,...

  • Skrivet maj 29, 2020
  • 0
 • Sexköparnas brott förvärras under pandemin och utsattheten ökar

  Trots att vi befinner oss i en pandemi med restriktioner kring social distansering fortsätter män att efterfråga sexköp. Sexköp på hotell har försvårats vilket medför en ökad oro för utsattheten bland arbetstagare på thaimassagesalonger och kvinnor och...

  • Skrivet maj 18, 2020
  • 0
 • Särskild polisinsats i Kumla

  Med anledning av den senaste tidens brott och ordningsstörningar. ”Vi har en lägesbild just nu i Kumla där vi har haft ett antal våldsbrott i offentlig miljö i form av rån och misshandel. Näringslivsföreträdare och andra upplever...

  • Skrivet februari 13, 2020
  • 0
 • Nationell yrkestrafikvecka – vecka 42

  Polisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brott som sker i vägtrafikmiljön. Under veckan ägnar polismyndigheten extra uppmärksamhet åt den yrkesmässiga trafiken. Insatsveckan är gemensam i EU och trafikinsatsen pågår under hela veckan och kommer att...

  • Skrivet oktober 14, 2019
  • 0
 • Sverige stäms i EU-domstolen för brott mot avloppsdirektivet

  I värsta fall kan brotten mot det 30 år gamla avloppsdirektivet sluta med vite på flera hundra miljoner, pengar som i så fall kan komma att tas från miljödepartementets budget. EU-kommissionen hävdar att ett antal svenska reningsverk...

  • Skrivet augusti 29, 2019
  • 0
 • Hedemora har flest utsatta för brott mot person i polisregion Bergslagen

  Jämfört med hela riket uppger en mindre andel av befolkningen i polisregion Bergslagen att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Hedemora och minst i Laxå. I regionen...

  • Skrivet juni 27, 2019
  • 0
 • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott

  Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2018, samt återfall i brott 2012 (slutlig) och 2016 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan,...

  • Skrivet maj 29, 2019
  • 0