Alla inlägg taggade "Brottsförebyggande Rådet"

 • Snabbare lagföring har haft avsedd effekt

  Snabbare lagföring är en försöksverksamhet där myndigheter i rättsväsendet arbetar för att minska tiden från ett polisingripande till dom eller beslut; brott ska lagföras snabbt och effektivt. En ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag visar...

  • Skrivet april 5, 2020
  • 0
 • Anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld

  Slutlig brottsstatistik 2019 – Anmälda brott Under 2019 anmäldes cirka 1,55 miljoner brott, vilket i princip var samma nivå (−2 220 brott eller ±0 %) som året innan. Narkotikabrott var en av de brottskategorier av anmälda brott som...

  • Skrivet april 4, 2020
  • 0
 • Var tredje förtroendevald utsätts för trakasserier, hot eller våld

  Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren men det är få som anmäler. Fler kvinnor än män är oroliga för att utsättas och när kvinnliga politiker utsätts är händelserna oftare av sexuell karaktär....

  • Skrivet november 6, 2019
  • 0
 • Tystnadskulturer kartlagda i ny Brå-rapport

  För att bryta tystnadskulturen måste man snabbt förhöra brottsoffer och vittnen och se till att de får skydd om de behöver. Andra viktiga faktorer kan bland annat vara att dokumentera bevis i ett tidigt skede samt att...

  • Skrivet oktober 5, 2019
  • 0
 • Kraftig ökning av mord på kvinnor 2018

  22 kvinnor mördades av en närstående man förra året. Det visar statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet, om dödligt våld 2018. Det är den högsta siffran på många år, och en dramatisk ökning. – Roks ser med förtvivlan...

  • Skrivet mars 31, 2019
  • 0
 • Slutlig brottsstatistik 2017

  Nu publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2017. Anmälda brott Under 2017 anmäldes cirka 1,51 miljoner brott, vilket är 4 710 (± 0 %) fler anmälda brott jämfört...

  • Skrivet april 1, 2018
  • 0
 • Oron för brottsligheten ökar

  Fler oroar sig för brottsligheten i samhället. Kvinnor oroar sig betydligt mer än män och störst är kvinnors oro för bostadsinbrott och för överfall eller misshandel. Det visar en sammanställning av resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som...

  • Skrivet januari 19, 2018
  • 0
 • Brå släpper preliminär statistik över anmälda brott 2017

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2017, statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar...

  • Skrivet januari 18, 2018
  • 0
 • Skärpt skadeståndsansvar för föräldrar har fått oönskade effekter

  Ensamstående mammor drabbas hårdast av reformen om skärpt skadeståndsansvar för föräldrar till barn som döms för brott, det finns heller inget stöd för att reformen minskat ungdomsbrottsligheten. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå). Den...

  • Skrivet december 17, 2017
  • 0
 • Örebro kommun och BRÅ arrangerar Råd för framtiden

  Nu är det officiellt. Örebro kommun och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) arrangerar våren 2018 konferensen Råd för framtiden i Örebro.  – Jätteroligt att vi fick förtroendet att arrangera nästa upplaga av denna nationella konferens där vi får fokusera...

  • Skrivet mars 24, 2017
  • 0