Alla inlägg taggade "Bygglov"

 • Antalet beviljade bygglov indikerar minskat bostadsbyggande 2020

  I sin löpande månadsbevakning, Marknadssignaler & prognoser, presenterar NAVET Analytics en sammanställning av antalet beviljade bygglov på basis av statistik från SCB. När de beviljade byggloven för bostäder studeras närmare visar utvecklingen på en negativ trend, när...

  • Skrivet december 23, 2019
  • 0
 • Byggloven indikerar fortsatt nedgång för nybyggnadsinvesteringar

  I sin löpande månadsbevakning, Marknadssignaler & prognoser, presenterar NAVET Analytics en sammanställning av antalet beviljade bygglov på basis av statistik från SCB. En sammanvägning av bygglovsstatistiken beräknat i ett rullande 12-månadersvärde ger signaler om att den samlade...

  • Skrivet augusti 5, 2019
  • 0
 • Bygglov söks för etablering av återvinningsstation i Lanna

  Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ansöker nu om bygglov för att etablera en återvinningsstation vid Hidinge skola i Lanna. Bygglovsansökan är resultatet av ett gott samarbete mellan Lekebergs kommun och FTI. Placeringen av den nya stationen kommer att...

  • Skrivet april 27, 2019
  • 0
 • Byggloven på bostadsmarknaden störtdyker

  Analysföretaget Industrifakta presenterar månadsvis i Marknadssignaler & Prognoserindikationer för hur byggloven på bostadsmarknaden utvecklas i Sverige. Även om siffrorna för 2018 ännu är preliminära är det tydligt att de pekar mot en nedgång i jämförelse med samma period...

  • Skrivet november 10, 2018
  • 0
 • Antalet beviljade bygglov indikerar en kraftig nedgång i nyproduktionen

  I Industrifaktas senaste månadsbrev Marknadssignaler & Prognoser presenteras indikationer på att nybyggnadsvolymerna dalar under det kommande 1-2 åren, bedömningen bygger på statistik från SCB över beviljade bygglov inom bostäder och lokaler. Industrifaktas analytiker Jenny Ingelström menar att...

  • Skrivet augusti 22, 2018
  • 0
 • ​Trendbrott i byggloven kan indikera en nedgång i byggkonjunkturen

  Varje månad sammanställer Industrifakta en redovisning av utvecklingen för antalet beviljade bygglov inom bostäder och lokaler, den senaste rapporten kan avslöja ett trendbrott. Fram till augusti i år visade det ackumulerade antalet bygglov en ökning, men efter...

  • Skrivet december 30, 2017
  • 0
 • Kraftig ökning av antalet beviljade bygglov

  Antalet beviljade bygglov är en tidig indikator på vart byggmarknaden är på väg. I Industrifaktas månadsbevakning Marknadssignaler och Prognoser, presenteras utvecklingen för bygglov inom de olika husbyggnadssektorerna. Under årets första fyra månader ökade antalet bygglov för flerbostadshus...

  • Skrivet augusti 3, 2017
  • 0
 • Lokalt | Starkt ökat resultat i servicemätning för myndighetsutövning

  Fem av Örebro kommuns myndighetsområden gentemot företag deltar i servicemätningen Nöjd Kund-Index: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. I den senaste mätningen har resultatet som helhet ökat rejält, från 61 till 73. I den färska årsrapporten...

  • Skrivet februari 2, 2015
  • 0
 • Lokalt | Kulturmiljöinventering på orebro.se

  Nu publicerar Örebro kommun den första etappen av kulturmiljöinventeringen på webbkartan på sin webbplats. Den finns som ett skikt under rubriken Bygga och bo. På kartan kan man klicka på utmärkta adresser och läsa fakta om byggnaderna....

  • Skrivet januari 26, 2015
  • 0