Alla inlägg taggade "Celler"

 • Svampstudier ger ny kunskap om skadliga mutationer i celler

  Långlivade svampar som växer i så kallade häxringar samlar på sig förvånansvärt få mutationer över tid, vilket tyder på att de har ett väl utvecklat skydd mot skadliga mutationer. Resultaten, som publiceras i den ansedda tidskriften Current...

  • Skrivet augusti 9, 2019
  • 0
 • Forskare har hittat ett sätt att ta bort gamla celler

  Forskare i USA har funnit ett sätt att återställa funktionen av åldrade betaceller, som kan minska insulinresistensen och risken att utveckla typ 2-diabetes. I studier som utfördes på Joslin Diabetes Center, Boston, Massachusetts, fann forskare att insulinresistens...

  • Skrivet juli 29, 2019
  • 0
 • Celler kan producera specialiserade proteinfabriker under stress

  En etablerad dogm inom biologisk forskning har länge varit att cellens proteinfabrik, ribosomen, fungerar på samma sätt i alla celler och under alla förhållanden. I en internationell studie med medverkande från Weill Cornell Medicine och Uppsala universitet...

  • Skrivet oktober 4, 2018
  • 0
 • Ny teknik ger bättre avbildning av celler

  Bättre avbildning djupt inne i celler och vävnader. Det blir möjligt med hjälp av ett växelvis flourescerande protein, som slår av och på ungefär som en lampa – i kombination med ett nyutvecklat mikroskop. Resultaten av denna...

  • Skrivet juli 14, 2018
  • 0