Alla inlägg taggade "Corona"

 • Seniorerna tränar mindre efter coronapandemin

  37 procent av Sveriges seniorer tränar mindre efter coronapandemins utbrott. Det visar den senaste SeniorBarometern, som genomfördes sista veckan i september 2020 (v 39) och besvarades av ca 6 000 personer över 55 år. Undersökningen ger svar...

  • Skrivet oktober 23, 2020
  • 0
 • Beranscherna som digitaliserats mest under corona

  Coronapandemin har påskyndat digitaliseringen hos fyra av tio företag. Det bekräftar nu en omfattande undersökning där Telia och Nepa hört beslutsfattare på svenska företag. Transportbranschen och vårdföretagen är de som tvingats till den största omställningen i digitaliseringsvågen...

  • Skrivet oktober 21, 2020
  • 0
 • Lägesbild corona: Alla uppmanas ta de allmänna råden på stort allvar

  Ökningen av antalet covid-smittade personer i Örebro län fortsätter. Alla länsinvånare uppmanas ta de allmänna råden på stort allvar. Sedan i måndags finns det dessutom möjlighet att införa lokala skärpta allmänna råd om det skulle behövas. De...

  • Skrivet oktober 20, 2020
  • 0
 • Rädsla att mista korttidspermitteringarna ger ny varselvåg

  Om och hur korttidsarbete ska regleras nästa år är än så länge på förslagsstadiet meddelar Tillväxtverket. Vi kan dock konstatera att många svenska företag fortfarande befinner sig i en mycket svår situation till följd av Corona. Bland...

  • Skrivet oktober 10, 2020
  • 0
 • Örebro kommun intensifierar sitt stabsarbete

  Örebro kommuns centrala stab intensifierar sitt arbete med att förhindra smittspridningen av covidviruset. Detta med anledning av rådande läge, där antalet nya fall av covidsmittade markant ökar i kommunen. Örebro är den kommun i länet som har...

  • Skrivet oktober 9, 2020
  • 0
 • Så förändras våra resvanor efter corona

  En transportrevolution kan stå för dörren efter coronapandemin. Enligt en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil kommer var tredje svensk dra ner på flygandet, var femte på bussåkandet och var sjunde på tågåkandet. Samtidigt kommer cykeln...

  • Skrivet oktober 3, 2020
  • 0
 • Företagens hårda dom: stödpaketen krångliga och dåligt anpassade till verkligheten.

  Av Sveriges över en miljon företag har mer än 99 procent färre än 50 anställda. I Sverige har dessa små och medelstora företag svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. Totalt arbetar två miljoner svenskar...

  • Skrivet september 26, 2020
  • 0
 • Många fortsätter att jobba hemifrån i Örebro

  Fortsätter distansarbetet i Örebro eller är fler tillbaka på kontoret? Med hjälp av data från Google kan vi mäta hur besök till olika typer av platser har förändrats på senaste tiden, jämfört med innan pandemin. Uppmaningen från Folkhälsomyndigheten är...

  • Skrivet september 16, 2020
  • 0
 • Fler använder Fass under coronapandemin

  Fass är Sveriges största portal med information om godkända läkemedel för människor och djur och finns både i webb- och mobilversion. Fass har vanligtvis över 4 miljoner besök varje månad men under våren har antalet besök ökat...

  • Skrivet september 12, 2020
  • 0
 • Pandemin förstärker den pågående trenden på köttmarknaden

  Sedan några år tillbaka har förbrukningen av kött minskat samtidigt som importen sjunkit och den svenska marknadsandelen ökat. Utvecklingen har bland annat kopplats till konsumenternas ökade efterfrågan på hållbara livsmedel, en svag svensk krona, svinpesten i Kina...

  • Skrivet september 5, 2020
  • 0