Alla inlägg taggade "CVE"

  • Rädda Barnen och CVE startar stödtelefon mot extremism

    Rädda Barnen och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) startar en nationell stödtelefon mot våldsbejakande extremism, dit till exempel oroliga anhöriga eller personer som vill lämna våldsbejakande miljöer kan ringa. Arbetet sker inom ramen för idéburet offentligt partnerskap...

    • Skrivet januari 17, 2020
    • 0