Alla inlägg taggade "Digitalisering"

 • Beranscherna som digitaliserats mest under corona

  Coronapandemin har påskyndat digitaliseringen hos fyra av tio företag. Det bekräftar nu en omfattande undersökning där Telia och Nepa hört beslutsfattare på svenska företag. Transportbranschen och vårdföretagen är de som tvingats till den största omställningen i digitaliseringsvågen...

  • Skrivet oktober 21, 2020
  • 0
 • Örebro kommun i framkant med e-signering av sekretess

  Örebro kommun fortsätter övergången till e-underskrifter i sina verksamheter med en e-signeringstjänst som är godkänd för sekretessuppgifter. Trots det vägrar vissa svenska myndigheter fortfarande att ta emot elektroniskt underskrivna dokument. Sedan september 2019 har Örebro kommuns e-tjänst...

  • Skrivet september 24, 2020
  • 0
 • Kan digitaliseringen bidra till att minska stress och minska olyckorna

  Studier gjorda av bland annat NCC och Luleå tekniska universitet visar på att stressen på arbetsplatsen har en direkt avgörande inverkan på olycksfallsrisken. Kan då digitaliseringen hjälpa till att minska stressen genom att minska den administrativa arbetsbördan?...

  • Skrivet september 13, 2020
  • 0
 • Elektroniska öronbrickor och virtuella stängsel kan öka jordbrukets lönsamhet och miljönytta

  Den digitala tekniken utvecklas rasande snabbt och inom den betesbaserade köttproduktionen går det att hämta stora vinster för jordbruksföretagen. Utmaningen är att få den digitala tekniken att fungera utomhus och över längre sträckor samt göra den tillgänglig...

  • Skrivet augusti 31, 2020
  • 0
 • De lanserar 10 etiska principer för digitala tjänster

  Designbyrån One Day Interact har formulerat 10 etiska designprinciper för digitala tjänster och produkter. Målsättningen är att öka handlingskraften bland både beställare och producenter. Utgångspunkten är FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, som anpassats till digitala förutsättningar. ...

  • Skrivet augusti 14, 2020
  • 0
 • FAR välkomnar ökad digitalisering av finansiell rapportering

  För räkenskapsår som inleds 1 januari 2020 eller senare ska vissa noterade företag upprätta års- och koncernredovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Formatet specificeras närmare i Europeiska kommissionens så kallade ESEF-förordning.  Med anledning av...

  • Skrivet augusti 3, 2020
  • 0
 • Naivt att tro allt blir som förr när coronakrisen är över

  Digitaliseringen har varit räddningen för många företag under coronakrisen. Internet har möjliggjort att vi i stort sett kan jobba var som helst, när som helst och med vem som helst. Telavox har intervjuat organisationsexperten Johanna Olsson från...

  • Skrivet juli 23, 2020
  • 0
 • Sveriges småföretagare allt mer flexibla

  Fyra av tio småföretagare har fått en mer flexibel vardag de senaste tre åren tack vare digitala arbetsverktyg, visar en undersökning från Visma. Coronakrisen och rekommendationer om hemmajobb och fysisk distansering har gjort att många företag tvingats...

  • Skrivet juli 8, 2020
  • 0
 • ÖBO digitaliserar sina bostäder och ger samtidigt människor en nystart på arbetsmarknaden

  Under ett år ska ÖrebroBostäder (ÖBO) installera digitala mediaboxar i de flesta av sina drygt 22 000 lägenheter. Detta krävde en extra insats utanför den ordinarie personalens arbetsuppgifter. ÖBO har i drygt 10 år, som en del...

  • Skrivet mars 27, 2020
  • 0
 • Nytt regeringsuppdrag till Lantmäteriet: förenkla samhällsbyggandet genom digitalisering

  Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att under perioden 2020–2022 skapa en digital lösning som ger nationell åtkomst till olika data som används i samhällsbyggnadsprocessen. Uppdraget är att säkerställa att minst två nationellt standardiserade datamängder kan tillgängliggöras...

  • Skrivet februari 9, 2020
  • 0