Alla inlägg taggade "E-cigaretter"

  • E-cigaretter kan leda till att fler börjar röka

    E-cigaretten framhålls ofta som ett verktyg för att sluta röka. Men en ny studie som finansierats av Hjärt-Lungfonden, och är den största i sitt slag, tyder på att e-cigaretter snarare fungerar som inkörsport till rökning bland unga....

    • Skrivet september 12, 2018
    • 0