Alla inlägg taggade "Ekonomi"

 • Sveriges raketgator: Adresserna där bostadsrättspriserna ökat mest

  Priserna på bostadsrätter har haft en positiv utveckling runtom i landet under de senaste två åren. Men på vilka gator har priserna stigit allra mest? Det har Fastighetsbyrån tagit reda på utifrån siffror från Svensk Mäklarstatistik. I...

  • Skrivet oktober 29, 2020
  • 0
 • Så mycket köper kommunerna från företagen

  Sveriges 290 kommuner är viktiga kunder för näringslivet. Företagarna har därför granskat utvecklingen av kommunernas inköp från privata företag mellan 2015 och 2019. Siffrorna visar på en stor skillnad mellan kommuner och en utveckling som rör sig...

  • Skrivet oktober 28, 2020
  • 0
 • Svenska finanschefer mer positiva trots betydande osäkerhet

  De finansiella utsikterna visar en rejäl förbättring sedan i våras och även om optimismen kring de framtida affärsmöjligheterna är lägre än vid förra höstens mätning så är den betydligt högre än när det var som värst under...

  • Skrivet oktober 28, 2020
  • 0
 • Återhämtning mildrar pandemins effekter på statsfinanserna

  Svensk ekonomi återhämtar sig efter det historiskt stora BNP-tappet under det andra kvartalet 2020. Det bidrar till att understödja statsfinanserna, minska statens lånebehov jämfört med tidigare prognos och dämpa ökningen av statsskulden till följd av pandemin. Riksgäldens...

  • Skrivet oktober 28, 2020
  • 0
 • Den andra vågen är här – men inte på räntemarknaderna

  Trots att den befarade andra vågen av coronapandemin nu ser ut att ha drabbat flera länder råder så här långt fortsatt lugn på den globala och inhemska räntemarknaden. Den höga volatiliteten i interbankräntorna under den mest akuta...

  • Skrivet oktober 27, 2020
  • 0
 • 500 miljoner fler blippbetalningar – efter höjda beloppsgränser i Europa

  Kontaktlösa betalningar rusar i Europa. Nya siffror visar att 500 miljoner fler blippbetalningar har gjorts med ett Visa-kort sedan beloppsgränsen för ett köp höjdes. Höjningen gjordes i 29 europeiska länder under våren som ett led i att...

  • Skrivet oktober 25, 2020
  • 0
 • Omfattande stöd till besöksnäringen i Örebro och Västmanland

  Den rådande Coronakrisen under 2020 har haft stora negativa ekonomiska konsekvenser för turism och besöksnäring på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Pandemin och dess konsekvenser beskrivs som den största krisen hittills då den berör i stort...

  • Skrivet oktober 24, 2020
  • 0
 • Försämrade förhållanden på arbetsmarknaden upphov till ökad bolåneoro

  Arbetslösheten har ökat kraftigt sedan coronapandemin slog till och många svenskar har blivit utsatta för förändringar i sina anställningar under 2020. Faktum är att var sjätte svensk har förlorat inkomst till följd av förändringar i anställningen under...

  • Skrivet oktober 21, 2020
  • 0
 • Rut-branschen återhämtar sig starkt efter Corona

  Hemstäd och rutbranschen har återhämtat sig starkt visar ny data från bokningssystemet Bokahem.se som analyserat statistik från Skatteverket och hundratusentals bokningar i de egna systemen. Intresset är på rekordnivåer och i september ökade rut-köpen med i snitt...

  • Skrivet oktober 20, 2020
  • 0
 • Många nya sökanden till Krisstipendium 2

  Många av de som hittills sökt Krisstipendium 2 har aldrig tidigare sökt eller fått stipendier från Konstnärsnämnden. Jämfört med samma tidpunkt i ansökningsperioden av Konstnärsnämndens tidigare utlysning av krisstipendier innan sommaren så är det hittills fler ansökningar...

  • Skrivet oktober 20, 2020
  • 0