Alla inlägg taggade "Ekonomi"

 • Tusentals nya bostäder stoppas

  Riksdagen beslutar på måndag att avveckla investeringsbidraget till nya hyresbostäder och studentbostäder. Men i stället för en ordnad avveckling snabbstoppas stödet, vilket innebär att tusentals planerade nya bostäder inte kommer att byggas. Civilutskottets förslag till riksdagsbeslut innebär...

  • Skrivet december 14, 2018
  • 0
 • Naturnära jobb avvecklas och inventering av nyckelbiotoper upphör

  Som en direkt konsekvens av underlagen till riksdagens budgetbeslut tidigare i veckan, har Skogsstyrelsen inlett avvecklingen av arbetsmarknadsåtgärden Naturnära jobb. Den landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper upphör och anslaget för ersättning till markägare för formellt skyddad skog förväntas...

  • Skrivet december 14, 2018
  • 0
 • Budgeten är ett svek mot de som lever i fattigdom

  Vi ser en god viljeriktning när det gäller välbehövliga förändringar i LSS-lagstiftningen i Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget som klubbades av riksdagen i onsdags.  ”Funktionsrätt Sverige är positiva till löftet om en lagändring som innebär att behov av stöd med...

  • Skrivet december 14, 2018
  • 0
 • Uttalande från Örebro länsteater

  För att möta en tuff ekonomisk verklighet sägs tre konstnärliga tjänster upp och processen med att inte återbesätta tjänster på administrativ respektive teknisk avdelning efter naturliga avgångar kommer att fortsätta på Örebro länsteater. Måndagen den 10/12 avslutades...

  • Skrivet december 12, 2018
  • 0
 • Julhandeln kan leda till ekonomisk baksmälla för tusentals svenskar – unga vuxna särskilt utsatta

  Totalt spås julhandeln att öka med 3 procent under december 2018 och sälja för nära 80 miljarder kronor eller 7 817 kronor per svensk enligt HUI Research. Många svenskar lockas därmed att låna och handla på kredit...

  • Skrivet december 12, 2018
  • 0
 • Fallande byggnadsinvesteringar i offentliga lokaler

  Analysföretaget Industrifakta har sammanställt byggnadsinvesteringar och underhållskostnaderna för offentliga lokaler under årets tre första kvartal.  De påbörjade byggnadsinvesteringarna visar en minskning med totalt 11 procent jämfört med samma period föregående år, skolor och barnstugor är den sektor...

  • Skrivet december 10, 2018
  • 0
 • Vad händer om man upptäcker att den nyförvärvade bostaden är behäftad med fel

  Du har som köpare ett långtgående ansvar för att bostaden du köper inte är behäftad med fel Köparen har ett långgående ansvar vid bostadsköp, det är alltså ditt ansvar som köpare att kontrollera en bostad som du...

  • Skrivet december 9, 2018
  • 0
 • Torkan sätter tydliga spår i jordbrukets ekonomi 2018

  Värdet av den svenska jordbruksproduktionen förväntas minska med 4,6 miljarder eller 7 procent medan kostnaderna för insatsvaror, främst foder, och drivmedel ökar med 2,3 miljarder eller 5 procent. Skördarna av spannmål, oljeväxter och grovfoder har varit avsevärt...

  • Skrivet december 9, 2018
  • 0
 • 2018 års jordbrukarstöd började betalas ut den 7 december

  Igår 7 december, påbörjade Jordbruksverket utbetalningarna av 2018 års gårdsstöd och andra stora jordbrukarstöd, totalt betalas 6,7 miljarder kronor ut till Sveriges lantbrukare. Förutom gårdsstöd börjar också utbetalningarna av 2018 års förgröningsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare...

  • Skrivet december 8, 2018
  • 0
 • Hälften av svenskarna kan tänka sig färre julklappar

  Hälften av svenskarna kan tänka sig färre julklappar – var femte kan tänka sig att avstå helt och hållet från julklappshandeln. I en Sifo-undersökning från i höstas vittnade en tredjedel av svenskarna om att de var konsumtionströtta....

  • Skrivet december 8, 2018
  • 0