Alla inlägg taggade "Ekonomi"

 • ”Turbulent och extremt utmanande” för livsmedelsindustrin i spåren av corona

  Coronapandemin har slagit väldigt olika inom den svenska livsmedelsindustrin. Många småproducenter har tappat nästan all försäljning medan andra företag kämpar med att möta en ökad efterfrågan. Livsmedelsexporten tvärstannade i mars, och för företag med försäljning till hotell...

  • Skrivet maj 18, 2020
  • 0
 • Stillastående priser närmaste året spår flest bostadsägare

  SBAB:s indikator över bostadsprisförväntningarna för det andra kvartalet rasar kraftigt jämfört med första kvartalet. Från att en klar majoritet trott på stigande bostadspriser tror nu flest bostadsägare (33 procent) på stillastående bostadspriser det närmaste året. 31 procent...

  • Skrivet maj 17, 2020
  • 0
 • Bli en vinnare på krisen

  Världsindex sjönk under februari med nästan 12 procent från toppen den 19 februari och under mars föll index ytterligare 21 procent innan världens börser återhämtade en del förlorad mark i slutet av månaden. Aldrig någonsin har börsen...

  • Skrivet maj 17, 2020
  • 0
 • Stillastående priser närmaste året spår flest bostadsägare

  SBAB:s indikator över bostadsprisförväntningarna för det andra kvartalet rasar kraftigt jämfört med första kvartalet. Från att en klar majoritet trott på stigande bostadspriser tror nu flest bostadsägare (33 procent) på stillastående bostadspriser det närmaste året. 31 procent...

  • Skrivet maj 16, 2020
  • 0
 • Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum får direkt projektstöd

  Nu fördelar Riksantikvarieämbetet 17 miljoner kronor i direkt projektstöd till lokala kulturarvsprojekt, en miljon mer än 2019. I år är första gången som projekt kopplade till dövas historia beviljats bidrag. …….. Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum får 106 000...

  • Skrivet maj 16, 2020
  • 0
 • Bostadsbyggandet uppåt – tack vare förenklat byggkoncept

  Kombohusen, Sveriges Allmännyttas typhuskoncept med 25 procent lägre byggkostnader, har pressat tillbaka skenande byggpriser och resulterat i tusentals nya bostäder med lägre hyror för hyresgästerna. Var femte bostadsbolag i Sverige hade inte hade byggt på 20 år...

  • Skrivet maj 15, 2020
  • 0
 • Coronakrisen i skolan – kunskapstapp för miljardbelopp

  Distansundervisning som strular, inställd undervisning och hög elevfrånvaro, de direkta kostnaderna för utebliven undervisning beräknas kosta samhället drygt 5,5 miljarder kronor. – Höga kostnader och en redan tuff arbetssituation sätter ökad press på en lärarkår som redan...

  • Skrivet maj 14, 2020
  • 0
 • Regionala stödåtgärder för att rädda länets kulturella infrastruktur

  Corona-pandemin slår hårt mot länets kulturaktörer och civilsamhälle – därför har Region Örebro läns kulturnämnd fattat beslut om att gå in med stödåtgärder genom omfördelning av 1.350.000 kronor och ändrade riktlinjer. ”I krisens spår är det många evenemang och...

  • Skrivet maj 14, 2020
  • 0
 • Står världen inför ett nytt kallt krig

  Under kriser kan det som annars skulle vara omöjligt visa sig möjligt. Dessvärre har Kina och USA missat tillfället att återbygga den försämrade relationen och i stället fortsätter den att förvärras. Vissa bedömare hävdar till och med...

  • Skrivet maj 14, 2020
  • 0
 • Den kraftiga konkursvågen spås avta redan i maj

  UCs konkursstatistik baserad på data under perioden 1-12 maj 2020 tyder på att de senaste månadernas kraftiga konkursökningar mattas av. Antal bolag i konkurs per dag i maj 2020 spås uppgå till 21 företag per dag, jämfört...

  • Skrivet maj 14, 2020
  • 0