Alla inlägg taggade "Fetma"

 • Dålig kondition och fetma som ung kopplat till kronisk sjukdom som vuxen

  Personer som i övre tonåren har dålig kondition eller fetma löper ökad risk att som vuxna ha så svår hjärt-kärlsjukdom att de får sjukersättning på grund av kroniskt nedsatt arbetsförmåga. Detta enligt en studie av forskare vid...

  • Skrivet juni 4, 2020
  • 0
 • Ökad övervikt och fetma bland vuxna åren 1995-2017

  Forskare på GIH visar i en ny studie att antalet vuxna individer i Sverige med övervikt och fetma har ökat markant mellan åren 1995 och 2017. Under denna tidsperiod ökade förekomsten av övervikt från 44 procent till...

  • Skrivet maj 12, 2020
  • 0
 • Ökad övervikt och fetma bland vuxna åren 1995-2017

  Forskare på GIH visar i en ny studie att antalet vuxna individer i Sverige med övervikt och fetma har ökat markant mellan åren 1995 och 2017. Under denna tidsperiod ökade förekomsten av övervikt från 44 procent till...

  • Skrivet maj 3, 2020
  • 0
 • Kiseldioxidpartiklar kan leda till nya metoder för behandling av fetma

  Mikrometerstora partiklar av porös kiseldioxid kan, efter intag, påverka hur snabbt mat bryts ned och tas upp i tarmen. Resultaten, som publiceras i tidskriften Nanomedicine, visar att det är möjligt att partiklarna minskar hur mycket maten bryts...

  • Skrivet januari 22, 2020
  • 0
 • Överviktsenheten fyller 10 år: ”Det finns fortfarande ett stigma kring fetma”

  De arbetar med att öka medvetenheten och kunskapen om fetma. Ett uppdrag som blir allt mer angeläget i takt med att antalet personer med sjukdomen ökar i världen. I år firar Överviktsenheten i Region Örebro län 10-årsjubileum....

  • Skrivet oktober 7, 2019
  • 0
 • Fetma stor riskfaktor för gåtfull hjärtsjukdom

  Varje år avlider långt över 300 svenskar i hjärtsjukdomen kardiomyopati. Varför man drabbas har till stor del varit okänt. En ny svensk studie med stöd av Hjärt-Lungfonden visar en stark koppling mellan fetma och kardiomyopati, där ungdomar...

  • Skrivet september 27, 2019
  • 0
 • Alerisläkare: Slopa begreppet fetma

  Begreppet fetma saknar relevans och är ett hinder mot effektiv vård. Därför föreslås nu att det tas bort och ersätts med mått som bygger på patienternas förutsättningar och hur övervikt kan behandlas effektivt. Det är i en...

  • Skrivet januari 4, 2018
  • 0
 • Nu förbättras vården av gravida med fetma

  Kvinnosjukvården i Region Örebro län förbättrar omhändertagandet av gravida med fetma. De inför ett nytt genom ett nytt vårdprogram som omfattar hela vårdkedjan under graviditet, förlossning och eftervård. 16 procent av alla gravida kvinnor i Region Örebro län...

  • Skrivet augusti 1, 2017
  • 0
 • Hälsa | Nyupptäckt gen kan förklara samband mellan fetma och bipolärt beteende

  En ny studie av forskare vid Uppsala universitet beskriver upptäckten av en ny gen som kan förklara hur fetma och bipolärt beteende kan ha en gemensam molekylär och genetisk förklaring. Studien publiceras i tidskriften PLOS Genetics. Det...

  • Skrivet juni 12, 2016
  • 0
 • Hälsa | Ny forskning: Hopp för överviktiga

  500 miljoner människor lider av fetma runtom i världen och övervikt är ett stadigt växande folkhälsoproblem. USA ligger i topp när det gäller feta och överviktiga och det kostar många miljarder dollar varje år. Amerikansk forskare letar...

  • Skrivet december 19, 2015
  • 0