Alla inlägg taggade "Fördelning"

 • Barn och ungdomsidrott prioriteras i fördelning av ekonomiskt stöd

  Idrottsrörelsen är ett av många samhällsområden som drabbas av Coronakrisen. Arbetet med hur fördelning ska ske av de 500 miljoner kronor som regeringen ska tilldela idrottsrörelsen i akut stöd har fortsatt. I onsdags kväll hade Riksidrottsförbundet och...

  • Skrivet april 4, 2020
  • 0
 • ​Så fördelas årets regionala föreningsbidrag

  Region Örebro läns kulturnämnd har fördelat årets verksamhetsbidrag till föreningar, organisationer och studieförbund – totalt 47.736.000 kronor – varav länets kulturföreningar får 1.946.000 kronor (4%). Studieförbunden får mest (40%) och därefter sociala stödorganisationer (29%) och idrottsföreningar (18%). ”Region...

  • Skrivet mars 4, 2020
  • 0
 • Riksantikvarieämbetet fördelar 272 miljoner till kulturmiljövård

  Riksantikvarieämbetet har fördelat 2019 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. 249 miljoner kronor ska fördelas av länsstyrelserna. För länsstyrelserna innebär det 13 miljoner mer att fördela jämfört med 2018. Totalt uppgår anslagen för 2019 till 272 miljoner...

  • Skrivet februari 9, 2019
  • 0
 • Jordbruksverket föreslår ett kombinerat areal och djurbaserat krisstöd 2019

  Jordbruksverket föreslår en bred fördelning av de 760 miljoner kronor som regeringen avsatt under 2019 för att begränsa konsekvenserna av torkan sommaren 2018. Vi har idag, 8 februari 2019 lämnat svar på det uppdrag vi tidigare fått av...

  • Skrivet februari 9, 2019
  • 0
 • 460 miljoner för att bevara kyrkligt kulturarv

  Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för 2019 är klar, Svenska kyrkans stift och församlingar får dela på 460 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet. Rambeslutets storlek baseras på regeringens förslag till långtidsbudget om...

  • Skrivet maj 27, 2018
  • 0