Alla inlägg taggade "Forskning"

 • Nka ska kartlägga coronapandemins påverkan på anhöriga

  Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har beviljats pengar för att genomföra en kartläggning av hur anhöriga och anhörigstödet i Sverige har påverkats av covid-19. Coronapandemin har medfört stora påfrestningar på hela samhället och för anhöriga kan den rådande...

  • Skrivet augusti 15, 2020
  • 0
 • Klimatförändringar trolig orsak till den ullhåriga noshörningens utdöende

  Utdöendet av förhistoriska djurarter som grottlejonet, den ullhåriga mammuten och den ullhåriga noshörningen vid slutet av den senaste istiden har ofta tillskrivits människans expansion över världen. Ny genforskning publicerad i Current Biology visar att åtminstone den ullhåriga...

  • Skrivet augusti 15, 2020
  • 0
 • Vanlig genvariant fördubblar risken för herpesorsakad Alzheimers sjukdom

  En studie vid Umeå universitet visar att en tidigare outforskad gen som kallas GM17, kan vara förklaringen till att herpes hos vissa personer leder till Alzheimers sjukdom. Studien har letts av docent Hugo Lövheim. Att vanligt herpesvirus...

  • Skrivet augusti 13, 2020
  • 0
 • Tidigare okända mikroorganiser kan kasta nytt ljus över arkéernas utveckling

  En ny tidigare okänd grupp av primitiva encelliga livsformer, så kallade arkéer, har upptäckts av forskare från bland annat Uppsala universitet. Dessa arkéer är sannolikt beroende av andra organismer för sin överlevnad och kan troligen lagra energi...

  • Skrivet augusti 13, 2020
  • 0
 • Kol och kväve lagrade i torvmarker sårbara för tinande permafrost

  Nordliga torvmarker har stora lager av kol och kväve och spelar därmed en nyckelroll i den globala klimatdynamiken. Men, deras sårbarhet för klimatuppvärmningen är osäker, delvis på grund av bristen på rumsligt tydliga, observationsbaserade torvkartor. Detta visas...

  • Skrivet augusti 11, 2020
  • 0
 • Dofter avslöjar vilken skog som är mest värdefull att bevara

  Det är väldigt få orörda skogar kvar och för att vi ska få ett motståndskraftigt samhälle i framtiden måste vi rädda de områden där den biologiska mångfalden är som värdefullast, säger Nils Ryrholm. professor i biologi vid...

  • Skrivet augusti 11, 2020
  • 0
 • Tuatarans arvsmassa visar dess spännande evolutionära historia

  Ett internationellt forskarteam har kartlagt genomet hos tuataran, en sällsynt reptil som endast finns på Nya Zeeland. Arten, som också kallas bryggödla på svenska, bildade en egen evolutionär gren redan för 250 miljoner år sedan. I den...

  • Skrivet augusti 9, 2020
  • 0
 • Oväntade skillnader mellan råttor och möss ger nya insikter om manligt föräldraskap

  Genom att ta fasta på en oväntad artskillnad mellan råttor och möss har forskare kartlagt ett system i hjärnan som styr hur hanarna bland dessa djur beter sig när de får ungar. En central komponent i systemet...

  • Skrivet augusti 8, 2020
  • 0
 • Dofter styr malariamyggans fortplantning

  Nytt genombrott i forskningen kring malariamyggans fortplantningsprocess visar att hanmyggor i stora svärmar attraherar honor genom att avge speciella dofter. Resultaten, som nu publicerats i Nature Ecology & Evolution, kan ge nya möjligheter att bekämpa spridningen av...

  • Skrivet augusti 8, 2020
  • 0
 • Forskare använder ny teknik för att se vatten som aldrig tidigare

  Från skapandet av en enda droppe till flödet i en flod och världens hydrologiska cykel – hur vatten binds samman och till olika ytor, har långtgående konsekvenser. En grupp forskare undersöker vatten på nya sätt och har...

  • Skrivet augusti 4, 2020
  • 0