Alla inlägg taggade "Forskning"

 • KTH-forskare bakom genetisk volymkontroll

  Gensaxen Crispr/Cas9 blev precis belönad med Nobelpriset i kemi för möjligheten att stoppa in eller ta bort gener i vårt DNA. Nu har forskare från bland annat KTH utvecklat ett kompletterande verktyg som möjliggör generell nivåjustering av...

  • Skrivet oktober 25, 2020
  • 0
 • Arktiska sediment visar permafrostens historia – och varnar för framtida upptining

  Sediment från Arktiska oceanens botten kan hjälpa oss att förstå vad som händer med permafrosten vid ett varmare klimat. Ny forskning från Stockholms universitet visar att permafrosten tinade när klimatet blev varmare i slutet av förra istiden....

  • Skrivet oktober 20, 2020
  • 0
 • Ett lyft som kan få mer forskning att flyga

  Med de förslag som läggs fram till regeringen i dag, i utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor (U 2019:02), ökar möjligheterna att forskning och andra kunskaper som tas fram på Sveriges högskolor kommer samhället...

  • Skrivet oktober 16, 2020
  • 0
 • Forntida klimatförändringar i Centralasien speglar extrem torka idag

  En plötslig klimatförändring orsakade ekologisk kollaps i Centralasien för 34 miljoner år sedan. Öknen spred sig över låglandet och den biologiska mångfalden drabbades hårt, och nu riskerar samma sak att hända igen. Ett internationellt team, lett av...

  • Skrivet oktober 12, 2020
  • 0
 • Tarmbakterier visar vägen mot bättre behandling av typ 2-diabetes

  Tarmarnas bakterieflora, mikrobiotan, är förändrad hos personer med typ 2-diabetes. Nu visar en befolkningsstudie med stöd av bland annat Hjärt-Lungfonden att detsamma gäller vid förstadier till diabetes. Upptäckten öppnar för en mer individanpassad behandling. – Vår studie...

  • Skrivet oktober 7, 2020
  • 0
 • Brist på kompetens hämmar forskning

  Merparten av forskningsintensiva företag inom industrin värderar spetskompetens högt. Men de uppger också att tillgången på detta är för låg i dag i Sverige, att högskolorna har svårt för att svara upp emot denna efterfrågan. Gapet har...

  • Skrivet oktober 5, 2020
  • 0
 • Kväveoxid möjlig behandling vid covid-19

  Forskare vid Uppsala universitet har funnit att en behandling som fungerade på det coronavirus som låg bakom sars-epidemin 2003 även har effekt på det närbesläktade viruset SARS-CoV-2 som orsakar den pågående covid-19-pandemin. Det handlar om kväveoxid, ett...

  • Skrivet oktober 3, 2020
  • 0
 • Örebro Teater får affilierad forskare

  Den 1 oktober får Örebro Teater professor Sangeeta Bagga-Gupta som affilierad forskare till teaterns verksamhet. Sangeeta Bagga-Gupta är professor vid Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. Syftet med affilieringen är att kontinuerligt kunna belysa och beskriva olika...

  • Skrivet september 29, 2020
  • 0
 • ​Svenska forskare banar väg för FN:s globala hållbarhetsmål

  Med både oväntade och nydanande idéer tar svensk forskning ett stort kliv framåt för att förverkliga målen i Agenda 2030. Elva projekt har idag beviljats medel i en av Formas största riktade utlysningar hittills. Med drygt 210...

  • Skrivet september 28, 2020
  • 0
 • Örebroforskning ger ögon till robotar

  Teknik från Örebro universitet ska hjälpa autonoma robotar jobba på distans med utmanande uppgifter. Kunskap som är mycket användbar i tillverkning av undervattensrobotar. – Jag ser främst att det här kan användas i olje- och gasindustrin, säger...

  • Skrivet september 23, 2020
  • 0