Alla inlägg taggade "Hälsa"

 • Ny undersökning visar på stora brister i epilepsivården

  Personer med epilepsi får inte den vård de behöver och bristande anfallskontroll och biverkningar av medicineringen är ett stort problem. Det medför stora begränsningar för de drabbade att klara av vardagliga sysslor, arbete och studier. Det visar...

  • Skrivet december 8, 2018
  • 0
 • Cancerpatienter ska få bättre stöd för sexuell hälsa

  Många cancerbehandlingar påverkar sexualitet och sexuella funktioner negativt. Men frågorna tas sällan upp i vården.Skamkänslor hos patienten och bristfällig information om koppling mellan sjukdomen/behandlingen och sexuell påverkan och är en orsak. På Akademiska sjukhuset görs nu en...

  • Skrivet december 7, 2018
  • 0
 • ​Käkkirurg på USÖ får pris för sitt arbete med Tandläkare utan gränser

  Nikoo Bazsefidpay, st-tandläkare i käkkirurgi på Universitetssjukhuset Örebro, är ordförande för Tandläkare utan gränser. Den 7 december får hon ta emot ett pris från Svenska tandläkarförbundet för tandhälsobefrämjande insatser. – Det är verkligen roligt att få ta...

  • Skrivet december 6, 2018
  • 0
 • Fortfarande möjligt att vaccinera sig mot säsongsinfluensa

  Fortfarande möjligt att vaccinera sig mot säsongsinfluensa, även för den som inte tillhör riskgrupp. Inventering av influensavaccintillgången vid regionens vårdcentraler visar att det fortfarande finns vaccin kvar, dessutom väntas 3 000 nya influensavaccindoser till regionen denna vecka....

  • Skrivet december 6, 2018
  • 0
 • Stor satsning på att förbättra diagnostik och behandling inom hälso- och sjukvården

  Hälso- och sjukvården inom Region Örebro län deltar i en stor svensk satsning på precisionsmedicin. Det här ger helt nya möjligheter för diagnostik, behandling och uppföljning. Projektet Genomic Medicine Sweden, GMS, har fått ett anslag från Vinnova...

  • Skrivet december 6, 2018
  • 0
 • Långa väntetider på neuropsykiatrisk utredning, men det finns alternativ

  Väntetiderna för en ADHD/Autism utredning är idag mycket långa här i Örebro, upp till ett och ett halvt år och även om man får godkänt att söka sig till en privat vårdgivare som kan utföra utredningen så...

  • Skrivet december 5, 2018
  • 0
 • Självmorden ökar bland unga

  En rapport som släpps i dag från NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, vid Karolinska institutet, visar att självmorden bland 15-24-åringar ökar. Suicide Zero uppmanar i kampanjen ”Årets julklapp är gratis” att ge bort det finaste vi...

  • Skrivet december 1, 2018
  • 0
 • Akuten i Örebro först i landet med traumabakjour

  Region Örebro län förstärker akutsjukvården ytterligare. Från och med den 3 december blir Universitetssjukhuset i Örebro först i landet med att införa en formaliserad traumabakjour. ”Det är ett viktigt steg för att förbättra omhändertagandet av traumapatienter”, säger...

  • Skrivet november 29, 2018
  • 0
 • Var tredje kirurg inom prostatacancervården genomför färre operationer än rekommenderad minimigräns

  Det är hög tid att göra något radikalt åt prostatacancervården, cancerfonden beräknar att antalet cancerfall kommer att öka med cirka 90 procent fram till år 2040 samt att samhällskostnaderna kommer att fördubblas. För att möta detta krävs...

  • Skrivet november 28, 2018
  • 0
 • Bra hygienrutiner minskar risken för infektioner hos för tidigt födda barn

  I Sverige är överlevnaden god för de barn som föds extremt för tidigt. Men det finns en risk att dessa barn som vistas länge på sjukhus drabbas av en svår infektion, sepsis. Därför är det extra viktigt...

  • Skrivet november 27, 2018
  • 0