Alla inlägg taggade "Hälsa"

 • Nya upptäckter kring urinblåsecancer

  Cancer i urinblåsan är den fjärde vanligaste cancern bland män och åttonde bland kvinnor i Sverige. Nu visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro att cellgifter före operation inte påverkar risken för komplikationer vid urinblåsecancer. Av de runt 3200...

  • Skrivet april 24, 2019
  • 0
 • Öppen föreläsning om bruk, missbruk, beroende och psykisk ohälsa hos unga

  I dag ser vi en ökad användning av droger och i första hand är det bland de unga som användandet ökar. Medarbetare från Beroendecentrum i Region Örebro län berättar om aktuell situation i Örebro län samt om...

  • Skrivet april 23, 2019
  • 0
 • Behandling minskar risk för sjukhusvård för patienter med diabetes typ 2

  Patienter med diabetes typ 2 som behandlas med läkemedlet Jardiance löpte 51 procent mindre risk att läggas in på sjukhus på grund av hjärtsvikt jämfört med dem som behandlas med DPP-4-hämmare, visar en ny studie med 35...

  • Skrivet april 21, 2019
  • 0
 • Fortsatt upp för sjukvårdsförsäkringar

  Antalet sjukvårdsförsäkringar fortsatte att öka under 2018. Vid årsskiftet hade drygt 650 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Många arbetsgivare passade på att teckna försäkringar för sina anställda innan nya regler om förmånsbeskattning infördes i juli 2018. Närmare 14...

  • Skrivet april 21, 2019
  • 0
 • Gel utan antibiotika ska stoppa infektioner

  Nu har forskare vid bland annat KTH uppfunnit en ny form av gel som ska verka bakteriehämmande vid operationer. Tanken bakom gelen är att behovet av antibiotika ska minska eftersom behandlingen blir lokal vid såret istället för...

  • Skrivet april 20, 2019
  • 0
 • Kollektivtrafik ger miljonbesparingar för sjukvården

  En ny rapport från WSP visar att kollektivtrafiken leder till färre personskador i trafiken, ökad vardagsmotion och minskade utsläpp av luftföroreningar. Alla dessa fördelar innebär minskade kostnader för hälso- och sjukvård. Till exempel visar beräkningar att vardagsmotionen...

  • Skrivet april 19, 2019
  • 0
 • Pollenplågan är här

  Årets pollensäsong är här och fler än tre miljoner invånare riskerar att få symtom på grund av sin pollenallergi. En del av dem får inte tillräcklig lindring av receptfria allergiläkemedel och kan därför behöva allergivaccination för att...

  • Skrivet april 18, 2019
  • 0
 • Trycksår i vården minskar – Örebro fick ner antalet anlagda trycksår till noll

  Allt färre patienter i vården har trycksår. Det visar den senaste mätningen från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ett exempel är lungmedicinska vårdavdelningen vid Universitetssjukhuset Örebro. Där fick man ner antalet anlagda trycksår till noll. Varje år...

  • Skrivet april 17, 2019
  • 0
 • Singlar och lågutbildade löper större risk att dö efter bypassoperation

  Det finns en tydlig koppling mellan sociala faktorer och risken att avlida efter bypassoperation – det visar en ny forskningsstudie med stöd av Hjärt-Lungfonden. En nyopererad 60-åring som bor med en partner och har hög inkomst och utbildning lever...

  • Skrivet april 17, 2019
  • 0
 • Vårbudgeten: ​Vi saknar tempo i väljarnas viktigaste fråga

  – Vi saknar tempo i frågan om nationell primärvårdsreform med listning på fast läkare och bristen på vårdplatser. Hälso- och sjukvården var väljarnas klart viktigaste fråga när de gick till valurnorna i september 2018, säger Heidi Stensmyren,...

  • Skrivet april 16, 2019
  • 0