Alla inlägg taggade "Hälsa"

 • Coronaläget – Örebro Län 284 nya fall två nytt dödsfall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet november 13, 2020
  • 0
 • Cancer kan förebyggas med ny digital tjänst

  Omkring en tredjedel av samtliga cancerfall kan förebyggas genom ett förändrat beteende och förändrade vanor. Det innebär att ca 20.000 cancerfall i Sverige kan lindras eller helt förhindras. – Tjänsten som utvecklats av vårdföretaget Alivia tar sikte...

  • Skrivet november 12, 2020
  • 0
 • Genterapi för att återuppbygga synnerven ger hopp om framtida glaukombehandling

  Genterapi kan användas till att återuppbygga skadade nervfibrer i ögat, en upptäckt som kan hjälpa till att behandla glaukom, den främsta orsaken till obotbar blindhet i världen. Det visar en ny studie som publicerats i tidskriften Nature...

  • Skrivet november 12, 2020
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län 211 nya fall ett nytt dödsfall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet november 12, 2020
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län 221 nya fall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet november 11, 2020
  • 0
 • Fokus på äldre med psykisk ohälsa

  Region Örebro län och Stiftelsen Activa jobbar med ett projekt för att stärka samarbetsformer mellan hälso- och sjukvården, civilsamhället och andra aktörer, med fokus på västra länsdelen i Örebro län. Projektet, som kallas CHERRIES, löper under tre...

  • Skrivet november 10, 2020
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län 78 nya fall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet november 10, 2020
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län 349 nya fall sedan i fredags

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet november 9, 2020
  • 0
 • Sverige använder minst antibiotika i EU

  Användningen av antbiotika i Sverige är minst antibiotika i EU. Sveriges bönder befäster positionen som världsledande inom god djurhållning. I botten ligger Cypern, Italien och och Spanien. Det visar Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga rapport om antibiotikaanvändning. – Svenska...

  • Skrivet november 8, 2020
  • 0
 • Forskare ska följa hur AI påverkar människors välmående

  En ny forskargrupp vid Umeå universitet ska studera hur artificiell intelligens påverkar hälsa och människors välmående. Anslaget till forskningen kommer från det nationella forskningsprogrammet WASP-HS. Artificiell intelligens blir en allt större del i människors vardagsliv. Det handlar...

  • Skrivet november 8, 2020
  • 0