Alla inlägg taggade "Hjärt-kärlsjukdom"

 • Högre kondition minskar risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död

  I den hittills största studien på friska vuxna personer visar forskare på GIH att högre kondition minskar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och att dö i förtid hos både män och kvinnor i alla åldrar. Dessutom...

  • Skrivet september 17, 2019
  • 0
 • Kvinnors bukfetma starkare kopplad till diabetes och hjärt-kärlsjukdom

  En stor studie från Uppsala universitet, med över 325,000 deltagare, visar att bukfetma är en stor bidragande orsak till diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Studien visar också att bukfetma är en större riskfaktor för kvinnor än för män. Forskarna...

  • Skrivet september 11, 2019
  • 0
 • Svag socioekonomi ger störst risk för hjärt-kärlsjukdom

  Att bo i områden med låg utbildningsnivå och inkomst innebär en kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom – det visar undersökningar av 30 000 individer i Hjärt-Lungfondens forskningssatsning SCAPIS. Mönstret förekommer över hela landet och gällersamtliga riskfaktorer, till...

  • Skrivet oktober 12, 2018
  • 0
 • Skilsmässa och låg inkomst ökar risken för återfall i hjärt-kärlsjukdom

  Människor som har genomgått en skilsmässa eller har låg socioekonomisk status löper betydligt större risk att drabbas av en andra hjärtinfarkt eller stroke efter att man har haft en första. Det visar en ny studie från Karolinska...

  • Skrivet april 23, 2018
  • 0
 • 5 miljoner till forskning om sambandet mellan barncancer och hjärtsjukdom

  Upp till en tredjedel av de barn som hjärttransplanterats utvecklar senare i livet cancerformen lymfom. Vidare har barn som drabbas av barncancer ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, till följd av de starka mediciner som ingår i cancerbehandlingen. Det...

  • Skrivet december 29, 2017
  • 0
 • Dödstalen i hjärtsvikt trotsar trenden

  Allt fler som drabbas av hjärt-kärlsjukdom räddas till livet. Men hjärtsvikt trotsar den positiva utvecklingen genom att orsaka lika många dödsfall idag som för 15 år sedan, enligt siffror från Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport. En ny studie har stora...

  • Skrivet oktober 26, 2017
  • 0
 • 31 616 svenskar dog av hjärt-kärlsjukdom

  Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken och står för 35 procent av alla dödsfall i Sverige enligt nya siffror för år 2016, Hjärt-Lungfondens största forskningssatsning SCAPIS tillför ny kunskap som kan bidra till att minska dödligheten. –...

  • Skrivet september 8, 2017
  • 0
 • Träningsinriktad rehab för hjärtinfarktpatienter i Region Örebro län

  Hjärt-kärlsjukdom är den största folksjukdomen i Sverige och hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna. I Sverige drabbas cirka 30 000 personer i olika åldrar av hjärtinfarkt per år. En fjärdedel av alla fall av akut hjärtinfarkt...

  • Skrivet juni 16, 2017
  • 0
 • 55 kvinnor dör i hjärt-kärlsjukdom varje dag

  Dödligheten ökar hos kvinnor mellan 35 och 44 år Trots att dödligheten har minskat under senare år gäller detta inte yngre kvinnor, varken insjuknande eller dödlighet. Yngre kvinnor har sämre riskprofil och högre dödlighet jämfört med äldre...

  • Skrivet mars 3, 2017
  • 0