Alla inlägg taggade "Höghastighetståg"

 • Trafikverket arbetar för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm

  Trafikverket arbetar just nu intensivt med att utreda åtgärder för att förbättra befintlig järnväg i stråket mellan Oslo och Stockholm. En rad viktiga fördjupningar, åtgärdsvalsstudier och funktionsutredningar har genomförts, satts igång eller planeras med målet att klara en restid...

  • Skrivet december 13, 2019
  • 0
 • Höghastighetstågens verkliga kostnad: 400 miljarder kronor

  Kostnadskalkylen om 230 miljarder kronor för höghastighetsbanor kommer att spricka. En mer rimlig kostnad är 400 miljarder, visar Stockholms Handelskammares granskning av projektet. – Det finns flera faktorer som gör att den verkliga kostnaden kommer att öka även...

  • Skrivet oktober 19, 2019
  • 0
 • Lönsamma höghastighetslinjer från Oslo till Stockholm och Köpenhamn

  Per Corshmmar har gjort en rapport för Tüv Süd på uppdrag av Gränskommittén för Värmland och Östfold och TenTacle-projektet om förutsättningarna för höghastighetsbana Oslo-Stockholm och utvärderingar av Trafikverkets åtgärdsvalsstudie av banan och projektrapport för den och Oslo-Köpenhamn....

  • Skrivet augusti 6, 2018
  • 0