Alla inlägg taggade "Högskolan i Gävle"

 • Dofter avslöjar vilken skog som är mest värdefull att bevara

  Det är väldigt få orörda skogar kvar och för att vi ska få ett motståndskraftigt samhälle i framtiden måste vi rädda de områden där den biologiska mångfalden är som värdefullast, säger Nils Ryrholm. professor i biologi vid...

  • Skrivet augusti 11, 2020
  • 0
 • Chefens förutsättningar avgör hur personalen mår

  – Första linjens chefer är helt beroende av stödet och möjligheterna uppifrån. Det glöms lätt bort när man pratar om den enskilde chefen, säger Heidi Hagerman, forskare vid Högskolan i Gävle. Heidi Hagerman har i sin forskning...

  • Skrivet augusti 24, 2019
  • 0
 • Flexibelt arbete – himmel eller helvete?

  En forskargrupp under ledning av Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, ska under sex år undersöka det flexibla arbetets möjligheter och risker. Under rubriken ”Arbetslivets utmaningar” beviljar Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,...

  • Skrivet juni 22, 2019
  • 0
 • Årets Mångfaldsbarometer ger dubbla signaler

  Svenskarnas attityder till mångfald uppvisar de lägsta siffrorna någonsin i Högskolan i Gävles Mångfaldsbarometer och det är bland kvinnor som attityderna har försämrats kraftigt. Samtidigt ökar andelen som har goda erfarenheter av att ha kollegor med utländsk...

  • Skrivet augusti 13, 2018
  • 0
 • Att växla miljö på jobbet är produktivt

  En studie vid Trafikverket visar att prestationen skiljer sig åt inom olika arbetsytor i det aktivitetsbaserade kontoret och att den stiger om man får gå undan till ett tyst rum eller sitta i en tyst zon, säger...

  • Skrivet augusti 10, 2018
  • 0