Alla inlägg taggade "Husbyggnadsinvesteringar"

 • 2010-talet- ett starkt decennium för husbyggnadsinvesteringar

  Nu när ett nytt decennium har inletts kan det vara intressant att blicka tillbaka och summera det vi lämnat bakom oss. NAVET Analytics har sammanställt de samlade husbyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler under perioden 2010-2019 och jämfört...

  • Skrivet januari 18, 2020
  • 0
 • Detaljhandelns byggande faller

  I sin kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, redovisar Industrifakta utvecklingen för första kvartalets byggande och underhåll inom bostäder och lokaler. Totalt sett visar de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna en minskning med 3 procent under de första tre månaderna i år...

  • Skrivet juni 4, 2019
  • 0
 • Så blir byggkonjunkturen i Sverige 2019

  Trots en fortsatt god konjunktur i Sverige faller husbyggnadsinvesteringarna.  Industrifaktas prognos för total husbyggnad under åren 2018-2019 indikerar en minskning med närmare 15 procent jämfört med 2017, nedgången sker från en historiskt hög nivå och trots minskningen...

  • Skrivet januari 2, 2019
  • 0
 • Nulägesrapport för de nordiska husbyggnads – investeringarna

  I Industrifaktas senaste konjunkturrapport för den nordiska byggmarknaden kan man se stora skillnader mellan länderna när det gäller prognosen för total husbyggnad. I Sverige förväntas en nedgång under 2018 med ca 5 procent. Här är det främst...

  • Skrivet oktober 23, 2018
  • 0
 • Lokalbyggandet tappar fart enligt Industrifakta

  Under första halvåret i år påbörjades husbyggnadsinvesteringar inom privata lokaler, kontor, handel och offentliga lokaler till ett värde av drygt 74 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär detta en minskning med 10 procent i...

  • Skrivet september 2, 2018
  • 0
 • De regionala skillnaderna i byggandet ökar 2018

  Med hänsyn till den starka tillväxten för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna de senaste åren, inte minst under 2017, och det nu allt osäkrare läget på bostadsmarknaden, blir också de regionala skillnaderna tydliga när man bedömer utvecklingen framöver. Enligt...

  • Skrivet maj 15, 2018
  • 0
 • 2017, starkt år för investeringarna i Mellansverige

  Utfallet för 2017 års husbyggnadsinvesteringar i Mellansverige innebar en fortsatt tillväxt. Enligt analysföretaget Industrifaktas regionala konjunkturrapport uppgick den totala påbörjade husbyggnadsvolymen till drygt 50 miljarder kronor, vilket innebar en ökning med 11 procent jämfört med 2016. Samtliga...

  • Skrivet april 23, 2018
  • 0
 • Skolbyggandet fortsätter öka

  Den samlade volymen av offentliga husbyggnadsinvesteringar låg under förra året kvar på 2016 års nivå, om man räknar påbörjade objekt. – Flertalet sektorer utvecklades svagt eller negativt, men när det gäller skolbyggandet var trenden fortsatt positiv. De...

  • Skrivet mars 6, 2018
  • 0
 • Husbyggandet planar ut

  Med ca 260 miljarder kronor i påbörjade husbyggnadsinvesteringar, väntas byggandet nå sin topp 2018 för att sedan falla tillbaka 2019 på grund av en svalare konjunktur och en rekyl för bostadsbyggandet. Så sammanfattar analysföretaget Industrifakta läget på...

  • Skrivet december 1, 2017
  • 0
 • Lokalbyggandet fortsätter att växa

  Den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler, som ökade med omkring 18 procent 2016, visar en fortsatt stark tillväxt i år, enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg. De totala ny- och ombyggnadsinvesteringarna, som...

  • Skrivet augusti 21, 2017
  • 0