Alla inlägg taggade "Investeringar"

 • Här är svenskarnas sämsta investeringar

  Att investera är ett vanligt alternativ för att få sina pengar att växa. Närmare sju av tio svenskar uppger att de någon gång har gjort en investering. Men alla investeringar faller inte väl ut. Den investering som...

  • Skrivet augusti 23, 2020
  • 0
 • Minska ekonomisk oro genom smarta investeringar

  Det är inte bara den humanitära situationen och oron för människors hälsa kopplat till ni vet vilket virus som vi kan se idag. Företag oroar sig för en oförutsägbar framtid. Privatpersoner oroar sig för sina investeringar. Världen...

  • Skrivet mars 23, 2020
  • 0
 • Vindkraften räcker för att ersätta kärnkraft

  Under 2019 och 2020 genomförs omfattande investeringar i vindkraft, vilket leder till en ökad vindkraftskapacitet med 50%. Samtidigt läggs kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 ner. All nyinstallerad vindkraft innebär att det totalt över året kommer produceras mer...

  • Skrivet februari 16, 2020
  • 0
 • Stadsnätsbolaget investerar 17 mSEK och bygger ut infrastruktur till hushåll på landsbygd i Örebro

  Telestationer runt om i landet stängs ned löpande och Stadsnätsbolaget jobbar för fullt med att bygga upp digital fiberinfrastruktur till dessa hushåll. Stadsnätsbolaget kommer nu att hjälpa hushåll i Örebro och startade i somras ett arbete med...

  • Skrivet november 30, 2019
  • 0
 • Kumla kommun får 999 001 kr i statsbidrag

  Kumla kommun får 999 001 kr i statsbidrag för investeringar i välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen. Stimulansmedlen kan användas inom den del av äldreomsorgen...

  • Skrivet november 28, 2019
  • 0
 • Riksbanken dumpar investeringar efter EFN:s avslöjande

  Efter EFN:s avslöjande har Sveriges centralbank sålt av stora delar av sina mest klimatfientliga investeringar. Riksbanken har meddelat att den avyttrar investeringar i ett antal delstater och provinser i Australien och Kanada. De här regionerna lämnar höga klimatavtryck...

  • Skrivet november 22, 2019
  • 0
 • Finansjättar går samman i globalt nätverk – lovar biljontals dollar i investeringar för att nå de Globala målen

  FN:s generalsekreterare António Guterres presenterar nu det nya globala nätverket för stora investerare, Global Investors for Sustainable Development, GISD. Det består av 30 vd:ar för några av världens största banker, investerare och finansiella aktörer. Under två års...

  • Skrivet oktober 20, 2019
  • 0
 • Svåra finansieringar bromsar småföretagens investeringar

  En majoritet av småföretagen som haft behov av extern finansiering för investeringar under de senaste tolv månaderna upplever betydande svårigheter. Totalt uppger 56 procent att det är ganska eller väldigt svårt att ordna extern finansiering till sina...

  • Skrivet maj 3, 2019
  • 0
 • Total husbyggnad i Norden – Så blev 2018

  Analysföretaget Industrifakta beräknar de totala investeringarna inom husbyggandet i Norden för helåret 2018. Totalt sett visar sifforna en nedgång för samtliga nordiska länder jämfört med helåret 2017, men vid en närmare granskning finns det sektorsspecifika skillnader. I både...

  • Skrivet mars 17, 2019
  • 0
 • Så blir byggkonjunkturen i Sverige 2019

  Trots en fortsatt god konjunktur i Sverige faller husbyggnadsinvesteringarna.  Industrifaktas prognos för total husbyggnad under åren 2018-2019 indikerar en minskning med närmare 15 procent jämfört med 2017, nedgången sker från en historiskt hög nivå och trots minskningen...

  • Skrivet januari 2, 2019
  • 0