Alla inlägg taggade "IVL Svenska Miljöinstitutet"

 • Avgasrening flyttar föroreningar från luft till vatten

  Nästa år införs svavelkrav som tvingar all internationell sjöfart att minska utsläppen av svaveldioxid till luften. Men istället för att köra på dyrare lågsvavliga bränslen väntas många rederier installera så kallade skrubbrar som tvättar avgaserna med havsvatten,...

  • Skrivet juni 30, 2019
  • 0
 • Tio framgångsfaktorer för att skala upp delning

  Delning av underutnyttjade resurser kan vara en viktig pusselbit i omställningen till en mer hållbar konsumtion. En ny forskningsstudie har tittat på potentialen att dela transporter, lokaler och verktyg och listar tio framgångsfaktorer för att skala upp...

  • Skrivet juni 22, 2019
  • 0
 • Nu lanseras Vattenvisionen

  Nu lanseras Vattenvisionen – en forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med andra aktörer i vattensektorn tagit fram en nationellt förankrad, strategisk forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn i Sverige. Den kallas Vattenvisionen och ska...

  • Skrivet maj 15, 2019
  • 0
 • 7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar

  Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar dör omkring 7 600 personer i förtid varje år på grund av exponering för framförallt kvävedioxid och partiklar. Varje dödsfall motsvarar en förlust av drygt elva levnadsår. ...

  • Skrivet juni 24, 2018
  • 0
 • Sverige kan flyga grönt på svensk skog

  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Luleå tekniska universitet har i en förstudie hittat en lösning som innebär att dagens fossila bränsle för svenskt inrikesflyg kan bytas ut mot bioflygbränsle tillverkat av skogsrester. Nu vill forskarna demonstrera...

  • Skrivet mars 22, 2018
  • 0